Atina učestvovala na okruglom stolu „Odgovor na potrebe devojčica u migracijama“

Beograd, 06/11/2018/

U sklopu kampanje 16 dana aktivizma od strane organizacije ADRA i UNICEFA-a organizovan je okrugli sto pod nazivom „Odgovor na potrebe devojčica u migracijama“. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnice i predstavnici Ministarstva za rad zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Centra za zaštitu žrtva trgovine ljudima, Visokog komesarijata za izbeglice UN (UNHCR), Populacionog fonda UN (UNFPA), Lekara bez granica (MSF), OŠ Branko Pešič, Grupa 484, Indigo, Info parka i UG Atina.

Predstavnica  UG Atina  Sanja Kandić je u odgovoru na  pružanju podrške ženama i devojčica iz izbegličke populacije, govorila je o važnosti sveobuhvatnog pristupa u radu sa ženama i devočicama koje su preživele RZN-a; pristupa u radu koji obuhvata ne samo bezbednost, već i obezbeđivanje zdravstevnih usluga, psihološku podršku i obrazovanje. Pružanje podrške je proces koji mora uključiti i one koji vode slučaj, ali i same preživele, jer rezultat intervencija ne treba da bude zavisnost, već vraćanje kontrole nad svojim životom.  

Diskusija i zaključci sa okruglog stola će da posluže kao preporuke za sledeću godinu organizacijama uključenim u rad sa izbeglicama. Diskusiju drugih predstavnika i fotografije možete pogledati na linku :

https://adra.org.rs/2018/12/12/odrzan-okrugli-sto-odgovor-na-potrebe-devojcica-u-migracijama/