Konferencije i studijske posete

NVO Atina je bila domaćin druge nedelje letnje škole “Socijalna dimenzija trgovine ljudima na Balkanu”, koju je organizovao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH regionalni u sklopu projekta “Socijalna zaštita i prevencija trgovine ljudima” u saradnji sa DAAD (Nemačka služba za akademsku razmenu) i Beogradskim Univerzitetom i tom prilikom je studentima master i doktorskih studija, mladim istraživačima, profesionalcima i stručnjacima čiji je rad blizak pomenutoj temi kao i ljudima iz nevladinih organizacija koji se bave ovom temom, i tom prilikom je pomogla da steknu uvid u dešavanja na polju borbe portiv trgovine ljudima U Republici Srbiji.

Više o tome možete čitati na strani http://www.htsocialprotection.org/serbia/sr/letnjaskola.html