Međunarodni pravni okvir

Trgovina ljudima je ozbiljan globalni problem i radi njenog trajnog suzbijanja nisu dovoljne aktivnosti samo pojedinačnih država, već je potrebna sveobuhvatna međunarodna saradnja. Globalnu akciju u tom smislu svakako predstavljaju univerzalni dokumenti doneti od strane Ujedinjenih nacija i drugih značajnih međunarodnih organizacija koji daju smernice za postupanje država potpisnica u ovoj oblasti.

Ovde su pobrojane Konvencije i drugi međunarodni dokumenti relevantni za borbu protiv trgovine ljudima, a čija je potpisnica i Republika Srbija.

Zakoni

Strategije