Reintegracioni centar

Otvoreni klub – Reintegracioni centar, prvi je takvog tipa u jugoistočnoj Evropi i ostvaruje se uz pomoć bivših korisnica NVO Atine. Otvoreni klub takođe nudi brojne vidove podrške u socijalnoj inkluziji: obuku korisnica za učestvovanje u grupama iskustvene podrške, individualnu/grupnu iskustvenu podršku, I pravno savetovanje, pomoć u formalnom obrazovanju, pomoć u alternativnom obrazovanju, ekonomsko osnaživanje, druge vrste podrške ukoliko se ukaže takva potreba. Otvoreni klub namenjen je pre svega korisnicama koje su prethodno bile u programu primarnog zbrinjavanja, a potrebna im je sistematska podrška u socijalnom uključivanju.