Strategije

Strategija Saveta Evrope za prava deteta 2012-2015
Protokol za prevenciju, suzbijanju i kaznjavanje trgovine ljudima, narocito zenama i decom