Publikacije

Snažnije zajedno uz feministčku supervizijsku podršku
Politička i demokratska participacija žena migrantkinja u Republici Srbiji
Nacrt Pravilnika o bližim uslovima i funkcionalnim standardima za pružanje i ostvarivanje usluge smeštaja u prihvatilištu za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja
Funkcionisanje i rad prihvatilišta za žene žrtve nasilja u Srbiji - Analiza zatečenog stanja
Obećavajuće prakse u zaštiti žrtava trgovine ljudima za vreme kovid pandemije
"Ispred ekrana" istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru
Izveštaj o zaštiti mentalnog zdravlja osoba iz pomagačkih profesija koje rade sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja i samih žrtava u migrantskoj populaciji u Srbiji
Čovečanstvo duguje deci najbolje što ima
Iza ekrana: Analiza zloupotreba žrtava trgovine ljudima u digitalnom okruženju
Budućnost je u mojim rukama - Analiza korelacije između rodnih stereotipa i rodno-zasnovanog nasilja
Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima
Kako osigurati uspesnu i održivu integraciju izbeglica i migranata
Kako smo Gradili zajedno
Nasilje nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji u Srbiji
Vodič za procenu najboljeg interesa deteta
Dečiji brakovi u Srbiji
Kad smo pitani, a ne ispitivani - KONSULTACIJE SA DECOM U POKRETU
Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji
Prepoznavanje trgovine ljudima IOM-2008
Osam priča - Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima

Pages