Čovečanstvo duguje deci najbolje što ima

Studija slučaja o kršenju prava na privatnost i poverljivost podataka dece žrtava trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u Srbiji

Atina Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja, objavilo je jula meseca 2021. godine studiju slučaja o kršenju prava na privatnost i poverljivost podataka dece žrtava trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u Srbiji pod nazivom „Čovečanstvo duguje deci najbolje što ima“. Studija je kreirana u partnerstvu sa organizacijama Partneri Srbija, SHARE fondacija, A11, Da se zna i Beogradskom otvorenoma školom u okviru projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“ uz podršku Evropske unije.

Ova studija je nastala iz potrebe da se prikažu izazovi sa kojima se suočavaju deca žrtve trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u Srbiji, kada se krše njihova zakonom zagarantovana prava na privatnost i poverljivost podataka. Ona predstavlja presek zatečenog stanja u praksi u kojem se iznova i iznova ponavljaju štetne radnje poput curenje informacija iz nadležnih institucija, kao i objavljivanje identiteta maloletnih žrtava trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u široj javnosti kroz medije. Kao takva, ona poziva i podseća na važnost čuvanja integriteta ličnosti deteta, kao i da deca koja su iskusila nasilje ni u jednom momentu ne smeju ostati bez pravovremene, adekvatne, krivičnopravne, porodičnopravne i socijalne zaštite od nasilja kao i od sekundarne viktimizacije.

Studija je namenjena zainteresovanoj i profesionalnoj javnosti tj. svima onima koje se bave zaštitom podataka o ličnosti, zaštitom prava deteta, zaštitom žrtava trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u Srbiji ali i šire. Takođe, ona može biti vredno štivo za razumevanje ove teme koje u svom radu mogu koristiti na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacije civilnog društva, privatni sektor, mediji, akademska zajednica i ostali. Sama studiju nastala je u najboljoj nameri da podseti profesionalce u Srbiji da su u obavezi da u punoj meri primenjenju postojeće zakone i omoguće deci žrtavama seksulanog nasilja što bezbolniji oporavak od traume i uspešnu i funkcionalnu reintegraciju.