Eksperti Saveta Evrope u Beogradu

<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Delegacija pet odbora Skupštine Srbije upoznala je danas Grupu eksperata Saveta Evrope (SE) o pravnom okviru borbe protiv trgovine ljudima (GRETA).&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Zajednička delegacija Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za prava deteta razgovarala je u Domu Narodne skupštine, sa Grupom eksperata SE za borbu protiv trgovine ljudima.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović upoznao je članove GRETA sa zakonodavnim okvirom za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji i istakao da predstoji usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa relevantnim propisima EU u ovoj oblasti.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">On je rekao da su prioriteti za 2013. godinu usklađivanje Krivičnog zakonika sa direktivama i odlukama Evropske unije i Saveta Evrope i dodao da je neophodno da Priručnik za narodne poslanike za borbu protiv trgovine ljudima iz oktobra 2010.godine bude predstavljen i u ovom sazivu Skupštine.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Omerović je ocenio da bi poslanici Narodne skupštine trebalo da se priključe grupi parlamentaraca iz 15 evropskih zemalja, čije su aktivnosti usmerene na borbu protiv trgovine ljudima.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Članovi GRETA interesovali su se za ulogu Narodne skupštine u borbi protiv trgovine ljudima, naročito decom i Romima kao posebno ugroženim kategorijama, kao i o efektima borbe protiv trgovine ljudima radi radne eksploatacije.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Članovi odbora upoznali su sagovornike sa mehanizmima zaštite dece koji su prevashodno namenjeni deci iz siromašnih porodica, zatim sa radom sistema prihvatilišta za decu bez roditeljskog staranja, kao i sa nedavnim izmenama i dopunama zakonskog okvira kojima je obezbeđeno da seksualni delikt nad maloletnicima ne zastareva.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Omerović je obavestio je članove GRETA o aktivnostima koje se odnose na obezbeđivanje mehanizama zaštite romske populacije i najavio usvajanje novog Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun govorio je o neophodnosti efikasnije borbe protiv trgovine ljudima na Kosovu i Metohiji, a u razgovoru je takođe ukazano i na druge osetljive kategorije stanovništva kada je u pitanju trgovina ljudima, kao što su mladi iz ruralnih oblasti.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Na sastanku je zaključeno da je u borbi protiv trgovine ljudima neophodna zajednička aktivnost svih relevantnih institucija na domaćem i međunarodnom planu, kako bi rezultati borbe protiv trgovine ljudima dostigli nivo visokorazvijenih zemalja.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">U delegaciji GRETA bili su Katerina Levčenko, Jan van Dijk, Petja Nestorova i David Dolidze, a sastanku su prisustvovali i Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković i direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić, navodi se u saopštenju.</span></p>