Formirana Lokalna mreža za podršku integraciji izbeglica i u Nišu

I grad Niš se pridružio našem projektu jer je od kraja marta i u ovom gradu formrana Lokalna mreža za podršku integraciji izbeglicama koju, kao i u drugim gradovima, čine predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija civilnog društva koje mogu aktivno da utiču na položaj migranata i izbeglica u ovom gradu.

Koordinatorka niške mreže je Sanja Ilić, iz Centra za socijalni rad u Nišu. U gradovima u okolini Niša postoji nekoliko prihvatnih centara a Centar za socijalni rad je nadležan za zbrinjavanje maloletne dece bez roditeljske pratnje.  U ovom trenutku, prema rečima Sanje Ilić, niški Centar vodi računa o oko tridesetoro dece izbeglica. Oni su preuzeti iz prihvatnih centara i smešteni u domove za nezbrinutu decu u Nišu i drugim gradovima u okolini, kako to i nalaže zakon.

Niška Lokalna mreža za podršku integraciji izbeglica učestvovaće u svim budućim aktivnostima projekta zajedno sa kolegama iz Beograda, Subotice, Sremske Mitrovice, Šida, Vranja i Preševa.