Gradimo zajedno suživot migranata i lokalnog stanovništva

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” („Gradimo zajedno“) usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i u Makedoniji, posebno žena i dece među njima. Sprovodi ga Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa udruženjem „Atina“ i Makedonskim udruženjem pravnika, uz finansijsku podršku Evropske unije.
U fokusu svih projektnih aktivnosti je podrška lokalnim samoupravama u kojima je, u ove dve zemlje, smešten najveći broj migranata a cilj je da se ovim zajednicama, nizom konkretnih predloga, pomogne da poboljšaju kvalitet suživota migranata i lokalnog stanovništva. Projektom je obuhvaćeno šest opština u Srbiji -  Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo i Vranje i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju. U ovim opštinama biće formirane  Lokalne mreže koje će okupiti predstavnike/ce lokalnih institucija i organa vlasti, zaduženih za zbrinjavanje migranata, kao i aktiviste civilnog sektora i druge profesionalce. U Lokalnim mrežama će biti zastupljeni predstavnici policije, centara za socijalni rad, zdravstvenog i obrazovnog sistema, uprava lokalnih samouprava – svih onih organa vlasti koji se u svakodnevnom radu bave brigom o migrantima a koji se često, zbog nepostojanja ili neusklađenosti procedura za zbrinjavanje, suočavaju sa problemima na terenu. 
Tri organizacije koje realizuju projekat, uz aktivno učešće profesionalaca/ki iz lokalnih institucija i organizacija civilnog društva, izradiće temeljnu analizu položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, unaprediti sistem za procenu kvaliteta servisa namenjenih najranjivijim grupama izbeglica i formulisati preporuke za poboljšanje okolnosti njihovog suživota sa stanovništvom u Srbiji i Makedoniji. Planirano je, takođe, da deset predstavnika iz lokalnih samouprava u Srbiji i Makedoniji posete Nemačku i informišu se o primerima dobre prakse u integraciji izbeglica. Takođe, biće snimljen i dokumentarni film o životu migranta u Srbiji i Makedoniji, a lokalne nevladine organizacije će biti podržane da sprovode akcije zagovaranja održivog suživota u svojim sredinama.
Srbija i Makedonija, dve zemlje sa tzv. „Balkanske rute“, danas su privremeni dom za hiljade migranata iz Avganistana, Sirije, Iraka i drugih zemalja Bliskog Istoka. Smešteni u kampovima i centrima mahom u opštinama koje su obuhvaćene ovim projektom, odlučni da nastave put ka Zapadnoj ili Severnoj Evropi, stalno na meti krijumčara, nedovoljno integrisani u sredinama u kojima trenutno borave – čine armiju više od deset hiljada ljudi neizvesne budućnosti i teške sadašnjosti, kojima je potrebna svaka vrsta podrške. 
U posebno teškom položaju su žene i deca migranti koji, prema aktuelnim procenama, čine više od polovine  ukupne migrantske populacije na ovim prostorima. Projekat „Gradimo zajedno“, zato će se, između ostalog, posebno baviti položajem žena i dece među migrantima i specifičnim problemima sa kojima se suočavaju. 
Projekat je započet februara 2017.godine i trajaće dve godine.