Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu - Inicijalna radionica

U petak i subotu 11 i 12.  decembra 2015. godine, organizovana je Inicijalna radionica povodom otpočinjanja projekta „Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu“ koji će od 1. decembra 2015. godine do 31. jula 2016. godine sprovoditi tri organizacije civilnog društva ARSIS iz Grčke, Otvorena vrata – La Strada iz Makedonije kao i Udruženje Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama iz Srbije uz podršku i pomoć državnih insistucija i organizacija ove tri zemlje.

Inicijalna radionica
Inicijalna radionica
Inicijalna radionica
Inicijalna radionica
Inicijalna radionica
Arsis, La Strada, NVO ATINA