Osnovano strukovno udruženje Ženski pravosudni centar

Lidija Đorđević iz UG Atina sa dugogodišnjom saradnicom sudijom Oliverom Pejak Prokeš

Osnovano strukovno udruženje Ženski pravosudni centar

Više od dve trećine sudija u Srbiji su žene, a njih 16 osnovalo je Ženski pravosudni centar, po uzoru na slična strukovna udruženja u Francuskoj i Americi, sa ciljem da promovišu i unaprede vladavinu prava, nezavisnost i samostalnost sudijske funkcije, rodnu ravnopravnost, kao i da podignu svest o značaju zaštite i podrške grupa kao što su deca, žene, stare i osobe sa invaliditetom. Udruženje će posebno biti posvećeno borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, gde će pratiti postupke koji se vode za ta krivična dela, zalagaće se za prevazilaženje izazova koji postoje u zaštiti i podršci žrtvama tokom trajanja sudskog postupka. Na tu temu sprovodiće i istraživanja sa ciljem unapređenja sudske prakse. 

U planu im je da se oglašavaju i povodom medijskog izveštavanja koje je često ide na štetu ne samo žrtvava rdono zasnovanog nasiljanego negativno utiče i na sam postupak i na širu javnost. 

Udruženje su osnovale sutkinje sa dugogodišnjim iskustvom, posvećene i motivisane za poštovanje i primenu principa jednakog pristupa pravdi za sve i zabrani svih vrsta diskriminacije. Osnivačice udruženja su  iz različitih delova zemlje, tako da su tu sutkinje iz Niša, Novog Sada i Beograda, sutkinje Viših i Apelacionih sudova.  Predsednica udruženja je Ivana Ramić, sutkinja Višeg suda u Beogradu. 

Atinjanke prepoznaju potrebu za postojanjem jednog ovakvog strukovnog udruženja, koje čine žene koje žele da doprinesu promenama u zaštiti žena žrtava različitih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Atinina dugogodišnja saradnica Oliveru Pejak Prokeš, sutkinju Apelacionog suda u Novom Sadu ujedno predsednica je UO Ženskog pravosudnog centra, čijoj promociji i osnivanju smo rado prisustvovale.