Prevencija seksualne eksploatacije u Srbiji

U petak, 30. septembra 2023. politikolog Milan Aleksić i klinička psihološkinja Dragana Ćuk Milankov iz UG Atina, govorili su na panelu posvećenom „Prevenciji seksualne eksploatacije i prostitucije u Srbiji“, a u okviru Dana Foruma sudija Srbije. Ovaj događaj, koji je trajao od 28. do 30. septembra, organizovan je u Somboru i predstavljao je treće po redu stručno-pravosudno usavršavanje, namenjeno sudijama i drugim profesionalcima iz pravosuđa. Događaj su podržali Evropska unija i Savet Evrope kroz zajednički projekat “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”. Učešće predstavnika Atine na ovom događaju predstavlja nastavak saradnje koju UG Atina ostvaruje sa Forumom sudija Srbije.

Milan Aleksić govorio je uopšte o fenomenu prostitucije, zatim o nedostacima trenutnog zakonodavnog okvira po ovom pitanju, te policijskoj i pravosudnoj praksi koja je diskriminatorna u odnosu na žene, budući da se one u Srbiji tri puta više kažnjavaju za prekršajno delo prostitucije nego muškarci. Takođe je govorio o različitim modelima regulacije prostitucije što je kod prisutnih bilo primljeno sa posebnom pažnjom. Takođe je govorio o obavezama koje stoje pred Republikom Srbijom koje proizlaze iz poslednjeg izveštaja CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija, koji je, između ostalog, zatražio i dekriminalizaciju žena u prostituciji, te izmene člana 16 Zakona o javnom redu i miru koji to reguliše. S tim u vezi, Aleksić je prisutnima predočio i predlog izmene i dopune ovog člana koje su krajem 2022. zajednički izradili i nadležnima uputili UG Atina i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Dragana Ćuk Milankov je nakon toga govorila o komunikaciji sa žrtvama trgovine ljudima te predočila prisutnima kakve se promene dešavaju kod žrtve izazvane dugotrajnom traumom kojoj je bila izložena. S tim u vezi, ona je naglasila da je oporavak žrtava dugotrajan proces, te da se, imajući u vidu njenu traumu, ne može očekivati da žrtva odmah bude spremna da podeli sve što se od nje očekuje i što različite institucije od nje zahtevaju. Ćuk Milankov je takođe detaljno objasnila i kakve se sve anatomske i bio-hemijske promene događaju kod žrtve izazvane traumom, koje utiču na njen psihološki status, i zbog čega je onda važno da se psihološka podrška pažljivo planira i pruža. Govoreći o tome, Ćuk Milankov je sa prisutnima podelila i neke savete koje se tiču vođenja razgovora sa žrtvom, te stvaranja odgovarajućeg i bezbednog okruženja u kojem bi razgovor trebalo voditi.

Nakon izlaganja, sa prisutnim sudijama i drugim profesionalcima iz pravosuđa, započeta je diskusija, tokom koje su predstavnici Atine odgovarali na pitanja i osvetlili još neke aspekte rada organizacije, kao i tema o kojima su govorili. Učesnici su pokazali značajno interesovanje za ove teme i potrebu da se o ovim pitanjima vodi stručna diskusija, te da se ona u budućnosti bolje regulišu.