Radionica nakita u Atininim prostorijama

<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Radionice nakita organizuju se dva puta nedeljno u okviru programa&nbsp;</span><strong>Otvorenog kluba</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">&nbsp;koje sprovodi</span><strong>&nbsp;NVO Atina</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">. U njoj trenutno učestvuje 10 korisnica Atininih programa socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima, uz podršku&nbsp;</span><strong>Fairgirl fondacije</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">.</span></p>

<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Kroz ove radionice korisnice razvijaju socijalne veštine i dobijaju nove praktične veštine, a takođe kroz pravljenje nakita razvijaju kreativnost pa tako i samopoštovanje i individualnost. Jedan od najvažnijih ciljeva programa socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima koje sprovodi NVO Atina je izgradnja samostalnog života i time stvaranje uslova za egzistenciju u kojoj je smanjen rizik ponovnog postajanja žrtvom bilo kog oblika nasilja.</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">S obzirom da većina korisnica programa socijalnog uključivanja dolazi iz siromašnih i marginalizovanih porodica i da ili nikad nisu išle u školu ili su završile samo nekoliko razreda osnovnog obrazovanja, NVO Atina veliku pažnu poklanja obrazovnom statusu žrtava trgovine ljudima. Pored ekonomskog aspekta, školovanje i zapošljavanje imaju posledice i u socijalnoj sferi tako što doprinose proširivanju mreže socijalnih kontakata.</span></p>