RJT i Atina potpisali memorandum o suzbijanju trgovine ljudima

<div class="style12pl" style="font-size: 12px; font-family: Verdana, Geneva, sans-serife; color: rgb(0, 0, 0);">Republičko javno tužilaštvo Repubike Srbije i NVO Atina, u partnerstvu sa Ambasadom Francuske u Srbiji, potpisali su danas Memorandum o razumevanju i međusobnoj saradnji u suzbijanju trgovine ljudima. Memorandum predviđa saradnju potpisnica u prikupljanja podataka i razmene informacija u predmetima trgovine ljudima, kao i prevenciji i unapređenju prava žrtava trgovine ljudima.<br />
<br />
Memorandum o razumevanju potpisale su republički javni tužilac Zagorka Dolovac, predsednica NVO Atina Marijana Savić I ambasador Francuske, njegova ekscelencija François-Xavier Deniau. Osnovni ciljevi RJT i NVO Atina su da se poveća kvalitet usluga namenjen žrtvama trgovine ljudima, kao i stepen poštovanja njihovih prava. Osim poboljšanja položaja i zaštite prava žrtava na sudu, cilj je da se poveća efikasnosti sudskih procesa, doslednost krivičnog gonjenja i izricanje adekvatnih kazni za počinioce.<br />
<br />
Ova saradnja obezbdiće i razmenu informacija, iskustva i modeliadobre prakse u slučajevima suzbijanja trgovine ljudima, kao i upoznavanje zaposlenih u pravosudnim orgaima sa specifičnostima problema trgovine ljudima.<br />
<br />
U borbi protiv trgovine ljudima uključujući trgovinu decom, potpisnici se obavezuju da će učestvovati u zajedničkim aktivnostima kako bi se povećala efikasnost u rešavanju slučajeva trgovine ljudima.<br />
<a href="http://www.rjt.gov.rs/" style="color: rgb(200, 15, 15); text-decoration: none;">http://www.rjt.gov.rs/</a><br />
<br />
Fotografije sa ovog događaja možete pogledati&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.748092181883004.1073741846.100... style="color: rgb(200, 15, 15); text-decoration: none;">OVDE</a>.</div>