Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena

Sve fotografije nastale su zaslugom Marije Piroški

Program ekonomskog osnaživanja žrtava trgovine ljudima koji sprovodi NVO Atina podržan je od strane UN WOMEN - Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru projekta "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti". Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.

NGO Atina