Izrael

Atina deo međunarodnog kursa Golda Meir Mashav Carmel trening centra u Izraelu o borbi protiv nasilja nad ženama i decom

Udruženje građana Atina je imalo čast da uzme učešće na međunarodnom kursu Golda Meir Mashav Carmel trening centra u Izraelu o borbi protiv nasilja nad ženama i decom koji je podržan od strane MASHAV – Izraelske agencije za međunarodni razvoj. Kurs je trajao tri nedelje tokom kojih su učesnici/e učili o sistemu u Izraelu, ali i primerima dobrih praksi u celom svetu. Ukupno 25 učesnika/ca iz celog sveta su se okupili u Haifi kako bi unapredili sisteme borbe i podrške protiv nasilja nad ženama i decom u svojim državama.

Serbian