Izveštaj UG Atina GREVIO komitetu o primeni Istanbulske konvencije

Citizens’ Association Atina report to GREVIO committee on the application of the Istanbul Convention

Association Atina has submitted a report on the application of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence to the GREVIO expert group.  The emphasis of Atina’s report was placed on the violence against women among refugee and migrant population, which has been in focus since the breakout of the migrant crisis in the summer of 2015. 

Undefined

Izveštaj UG Atina GREVIO komitetu o primeni Istanbulske konvencije

Udruženje Atina predalo je GREVIO ekspertskoj grupi izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici. Akcenat Atininog izveštaja stavljenje je na nasilje prema ženama u izbegličkoj i mgrantkoj populaciji, koju je u naročitom fokusu od izbijanja migrantske krize u leto 2015. godine.

Pored Atine, svoje izveštaje predale su i organizacije AŽC, Udruženje Roma iz Novog Bečeja, ali je i odgovore na pitanja iz GREVIO upitnika o primeni Konvencije dostavio je Zaštitnik građana. 

Serbian