Lokalna mreža Beograd

Trening o monitoringu u Beogradu

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ u Beogradu je održan trening na temu participativnog monitoringa pred 21 učesnikom.</p>

<p>Polaznici i polaznice su tokom dvodnevnog treninga upoznati sa čitavim ciklusom monitoringa sistema usluga i zaštita izbeglica i migranata u Beogradu. Kroz simulaciju, vežbano je izvođenje fokus grupa, dubinskih intervjua i drugi načini istraživanja.</p>

Serbian