Walk Free Foundation

Srbija 27. na svetu po borbi protiv modernog ropstva

U svetu je više od 45 miliona ljudi u modernom ropstvu, od čega dve trećine u regionu pacifičke Azije, pokazala je svetska studija Walk Free Foundation. Moderno ropstvo u izveštaju je široko definisano.
Procenjuje se da u Srbiji ima 28.700 osoba u situaciji modernog ropstva ili 0,4% stanovništva, što je u istom rangu sa 17 zemalja u Evropi. Po merama prevencije i zaštite, Srbija je oko evropskog proseka, a 27. od skoro 160 zemalja u svetu.

Serbian