Udruženju Atina prestižna američka nagrada za doprinos radu sa decom žrtvama trgovine ljudima

 

Udruženje Atina dobitnik je prestižne nagrade (Global Catalyst Award) za doprinos radu sa decom žrtvama trgovine ljudima koju dodeljuje američki Globalni fond za decu. Nagradu je direktorki Atine Marijani Savić na svečanoj proslavi u Njujorku uručila predstavnica Hilton Worldwide. Ove godine, na svetskom nivou, nagradu je dobilo šest organizacija civilnog društva koje su imale najviše uticaja u zaštiti dece i mladih u njihovim zajednicama a Atina je jedna od njih. 

„Nagrada Globalnog fonda za decu došla nam je u pravom trenutku, baš kada Atina obeležava deset godina rada. Ova nagrada zaokružuje sav naš trud i napore i dokaz je da je uspeh koji smo postigli prepoznat, a takođe znači i da smo na dobrom putu. Taj put jeste trnovit jer nam je preko potrebna podrška za programe koji ne smeju da funkcionišu po projektnoj osnovi kao što je to slučaj sada i koji moraju biti obezbeđeni u vidu dugoročne podrške deci i mladima, žrtvama trgovine ljudima u Republici Srbiji. Atina se uz podršku Globalnog fonda za decu u proteklih sedam godina značajno razvila i porasla, ne samo kao organizacija, već su i naši programi kvalitetniji zbog te kontinuirane podrške. To je poruka svim donatorima da je to pravi način da investiraju. Naši programi nisu namenjeni samo deci žrtvama trgovine ljudima, već svoj deci koja su u riziku od razlitičih vrsta iskorišćavanja, koja su trpela nasilje i koja pripadaju najosteljivijim grupama u Srbiji,“ rekla je prilikom uručivanja nagrade direktorka organizacije Atina, Marijana Savić. Prema njenim rečima, Atina je samo u 2013. godini pružila podršku za preko 70 dece i mladih koji su korisnici programa ove NVO. Pored njih pomoć i podrška pruženi su za još 136 sekundarnih korisnica i korisnika, osnosno članova porodica žrtava trgovine ljudima, na teritoriji cele Srbije u saradnji sa brojnim organizacijama i institucijama koje rade sa decom u riziku. „Ta deca i ti mladi, iako imaju iskustvo i preživeli su situaciju trgovine, imaju svoje snove, ambicije, imaju svakodnevni život, i mi smo tu da ispratimo taj proces, i da zajedno sa njima vidimo na koji način da se organizujemo i pomognemo im da izađu na put koji su izabrali.“ 

Atina već sedam godina sarađuje sa Globalnim fondom za decu na polju direktnog rada sa decom koja pripadaju različim ranjivim grupama. Od osnivanja 2004. godine Atina pruža pomoć i podršku najugroženijoj deci i obezbeđuje im medicinsku, psihološku i pravnu pomoć; podršku u obrazovanju i rešavanju građansko-pravnog statusa; privremeni smeštaj, uključivanje u rad grupa samopomoći kao i edukativne i druge radionice za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima i drugih oblika iskorišćavanja. Atina organizuje edukacije u cilju osnaživanja institucija i organizacija za pružanje adekvatne podrške žrtvama trgovine ljudima i učestvuje u istraživanjima fenomena trgovine ljudima. Globalni fond za decu radi na unapređenju dostojanstva i položaja dece i mladih širom sveta. Njihova misija se zasniva na pružanju podrške inovativnim organizacijama u lokalnim zajednicama koje rade sa decom koja su danas u svetu najnezaštićenija