Vranjska lokalna mreža ispratila monitoring trening

<p>Članovi i članice lokalne mreže u Vranju završili su trening na temu monitoringa krajem novembra.&nbsp;Tokom dvodnevnog rada, 24 učesnika se upoznalo sa matricom monitoringa kao i posebno svakim od segmenata praćenja sistema koji se bavi izbeglicama i migrantima u Vranju.&nbsp;</p>

<p>Članovi lokalne mreže u Vranju su predstavnici i predstavnice zdravstenog, obrazovnog, sistema socijalnog rada, kao i civilnog društva, Komesarijata za izbeglice i migracije, Crvenog krsta, Nacionalne službe za zapošljavanje, gradske uprave.</p>

<p><img alt="" src="/sites/default/files/Lokalna%20mre%C5%BEa%20Vranje%20Gradimo%20zajedno%202.JPG" style="height:1228px; width:1636px" /></p>

<p>Ovaj vid osnaživanja kolega i koleginica da učestvuju u praćenju sistema u kome rade sa izbeglicama i migrantima jeste jedan od ciljeva projekta „Gradimo zajedno“. Naredne godine, oni će izraditi dva relevantna monitoring izveštaja sa kojim će moći da zagovaraju unapređenje sistema.&nbsp;</p>

<p>Sve fotografije sa treninga u Vranju pogledajte u <a href="http://www.atina.org.rs/sr/monitoring-trening-u-vranju">galeriji</a> ili na <a href="https://www.facebook.com/pg/NGOAtina/photos/?tab=album&amp;album_id=9490... albumu</a>.</p>

<p><span style="font-size:11px"><em>Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata, poboljšava se položaj izbeglica i migranata kao i poboljšava sistem integracije. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.</em></span></p>