WE Empower UN SDG Izazov

WE Empower UN SDG Izazov je prvo takvo globalno poslovno takmičenje za preduzetnice koje unapređuju UN Ciljeve održivog razvoja i inspirišu čitave zajednice na akciju kako bi kreirale svet kakav želimo do 2030. godine. WE Empower Izazov nagradio je pet preduzetnica, po jednu iz svakog od pet UN regiona, koje unapređuju ciljeve održivog razvoja kroz svoje poslovne prakse. Prepoznat je inovativni rad nagrađenih, pružena mogućnost za obuku posvećenu izgradnji kapaciteta, i zagovaranje na visokom nivou, i podstiče se svest o značajnom doprinosu koji ove preduzetnice mogu dati ciljevima održivog razvoja. POsebna nam je čast i zadovoljstvo što je među nagrađenima direktorka Atine Marijana Savić, za iniciranje socijalnog preduzeća Bagel Bejgl koje svojim radom i primerom doprinosi  smanjenju siromaštva i nejednakosti.