Zajedno u borbi za prava izbeglica sa ruskom primabalerinom Irinom Kolesnikovom

Ruska primabalerina Irina Kolesnikova posetila je izbegličke kampove u Tabanovcima, Preševu i Krnjači i najavila je novu verziju “Karmen” Baletskog teatra Sankt Peterburga kojom želi da ukaže na probleme izbeglica u Evropi. Uz podršku međunarodne humanitarne organizacije Oxfam, Kolesnikova želi da pokaže i kako se kroz umetnost može pružiti odgovor na jednu od najvećih kriza u Evropi, te će zajedno sa koreografom iz Baletskog teatra Sankt Peterburga postaviti novu "Karmen".

Nakon poseta izbegličkim kampovima, o iskustvima u direktnom kontaktu sa najranjivijim izbeglicama Irina je govorila na konferenciji za novinare održanoj 21. aprila u Skupštini grada Beograda zajedno sa predstavnicima mađunarodne humanitarne organizacije “Oxfam” i programskom menadžetkom NVO Atina Jelenom Hrnjak.

Predstavnica NVO Atina, Jelena Hrnjak govorila je o ekspertizi NVO Atina koja je stavljena u službu pružanja pomoći najranjiviji uzbeglicama i onima koji su preživeli rodno zasnovano nasilje, a prepoznati su u okviru izbegličke populacije, kao i o potrebi osnaživanja sistema u cilju prepoznavanja i adekvatnog reagovanja na ovaj problem. 

Zajedno u borbi za prava izbeglica sa ruskom primabalerinom Irinom Kolesnikovom i NVO Atina
Together in the fight for the rights of refugees with Russian prima ballerina Irina Kolesnikova and NGO Atina
Together in the fight for the rights of refugees with Russian prima ballerina Irina Kolesnikova and NGO Atina
Irina at Bagel Shop, NGO Atina