Devojčice izbeglice u Bosni i Srbiji i Pipi Duga Čarapa

Tim organizacije Atina u studijskoj poseti koleginicama iz Save the Children Bosne i Hercegovine

Nakon što su koleginice iz organizacije Save the Children Bosne i Hercegovine bile u studijskoj poseti organizaciji Atina u Beogradu, marta ove godine, javila se potreba za daljim uzajamnim delovanjem, razmenom informacija između dve zemlje i otkrivanjem i rešavanjem nedostataka u sistemu podrške za  devojčice i žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja iz migrantske populacije. Kako su koleginice iz BiH naglasile tokom njihove posete Beogradu, ona im je omogućila da predvide trendove migracija iz Srbije ka Bosni i Hercegovini, i da pravovremeno i adekvatno reaguju na nove potrebe na terenu i u prihvatno tranzitnim centrima. Ovo se naročito odnosilo, na povećan broj žena i devojčica migrantkinja koje su u Srbiju došle iz Burundija, a koje su koleginice iz BiH zatekle u Srbiji na licu mesta. U isto su se uverile i koleginice iz organizacije Atina, koje su prilikom poseta prihvatnim centrima u Bosni srele neke od žena iz Burundija sa kojima su kontaktirale i u Srbiji. Takođe, tokom ove posete prepoznale su i jednu od devojčica kojoj je tim Atine podršku pružao u Bosilegradu, i nakon urgencije jedne od socijalnih radnica koja je devojčicu poznavala, ona je u Bosni spojena sa svojim bratom, što je otvorilo važnu temu odvajanja maloletnih srodnika i stavila je u fokus razgovora između predstavnica dve organizacije.

Kako su organizacije Atina i Save the Children već godinama angažovane na polju rada sa devojčicama u pokretu, sa posebnim fokusom na poboljšanje njihovog položaja kroz pružanje direktne pomoći i podrške, samo neki od glavnih zaključaka ove posete Bosni i Hercegovini jesu značaj solidarnosti, sinergije i zajedničkog delovanja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, potreba za razmenom informacija među organizacijama civilnog društva u regionu kada su u pitanju izazovi i primeri dobre prakse, kao i neophodnost kreiranja i održavanja stabilne mreže podrške koja može urgentno i adekvatno odgovoriti na potrebe devojčica u pokretu, i pružiti im priliku da „žive sa nama, a ne pored nas“.

Ova, druga po redu, studijska poseta organizovana je sa ciljem da se unaprede znanja predstavnica obe organizacije, kao i prakse koje se sprovode u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji. Na samom početku posete, koleginice iz Bihaća su, kroz politiku očuvanja bezbednosti dece kao i sigurnosne procedure organizacije Save the Children, prezentovale kanale komunikacije i međusektorsku saradnju u procesu zaštite i edukacije dece u pokretu. S obzirom na to da Save the Children ima bogato iskustvo u radu sa devojčicama u pokretu na teritoriji Bihaća i Tuzle, ovo je bila odlična prilika i da koleginice iz Atine bliže upoznaju sa aktivnostima koje su sprovodile sa njima, i načinom na koji sve akcije kreiraju po meri devojčica migrantkinja. Što se izazova u radu tiče, mahom su se osvrtale na zastarele i neresponzivne procedure i zakone, međutim uprkos tome koleginice iz organizacije Save the Children naglašavale su da su uspele da stvore mrežu podrške unutar civilnog sektora. Save the Children tim naročit značaj je dao kontinuiranom radu na podizanju svesti ovih devojčica o značaju obrazovanja, i istovremenom zalaganju za njihovo uključivanje u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.

Mobilni tim organizacije Save the Children organizovao je obilazak „skvotova“ koji predstavljaju privremena utočišta za izbeglice i migrante. Tom prilikom, predstavili su i sistem adaptiranog vođenja slučajeva, ali i izazove u radu, pozitivnu praksu i izgradnju tehnika prilagođene komunikacije sa devojčicama u pokretu kako bi se uspostavio što bolji odnos poverenja. Usledila je poseta prihvatnom centru „Borići“ u Bihaću koji je postao centar aktivnosti sa devojčicama u pokretu.

Tim organizacije Atina je posetio i kutak za žene i devojčice u sklopu prihvatnog centra „Borići“, koji za cilj ima borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u ovom centru, a koji vodi Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Potom je usledila poseta Udruženju „Žene sa Une“ Bihać, koje postoji od 1994. godine, i u okviru svog programa ima sigurnu kuću za žene žrtve nasilja u porodici, seksualnog nasilja i trgovine ljudima, centar za besplatne pravne savete, kao i lokalni volonterski servis. Ovom prilikom, razmenjena su iskustva i izazovi u pružanju usluge sigurnog smeštaja za žene sa iskustvom eksploatacije i nasilja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali su i predstavljene pozitivne prakse u radu obe organizacije.

U okviru studijske posete koja je trajala od 15. do 18. juna 2022. godine, tri koleginice iz Udruženja građana Atina - Bojana Nakić Đorđević, Milica Glišić i Damjana Radojević - posetile su tim organizacije Save the Children u Bihaću, u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Pipi danas“. U sklopu projekta “Pipi danas” sprovode se brojne aktivnosti usmerene na sveobuhvatnu podršku ovim devojčicama, ostvarivanje njihovih prava, kao i na zagovaračke aktivnosti koje imaju za cilj povećanje njihove vidljivosti i integraciju u lokalne zajednice. Projekat je podržan od strane švedskog ogranka Save the Children, i oslanja se na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna junakinja švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa.