Jačanje partnerstava u okviru ECPAT mreže

Predstavnice ECPAT Francuske i Srbije, Guillemette Vuillard i Jelena Hrnjak u Njujorku razgovarale su o unapređenju saradnje između članica ECPAT – globalne mreže za okončanje seksualne eksploatacije dece.

ECPAT mreža trenutno koordinira istraživanja, zagovaranja i aktivnosti za okončanje seksualne eksploatacije dece zajedno sa 124 organizacije civilnog društva, članice iz 103 zemlje sveta. ECPAT se rukovodi principom saradnje koje promoviše na svim nivoima rada, smatrajući jaka partnerstva neophodnošću za zaštitu dece od seksualne eksploatacije na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Seksualna eksploatacija dece u Srbiji je u porastu, naročito ona u sajber prostoru, a praćena je i manjim šansama za otkrivanja počinilaca. Takođe, zvanična statistika govori u prilog tome da najveći broj žrtava trgovine ljudima u Srbiji čine seksualno iskorišćavana deca i mladi, što naglašava koliko je važno raditi na ovoj temi i kreirati veći broj programa pomoći i jačati mehanizme za zaštitu dece od seksualnog iskorićavanja.

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) postala je punopravna članica ECPAT mreže 2019. godine i od tada kao ECPAT Srbija, sprovodi aktivnosti u okviru ove mreže koje su posvećene zaštiti dece od seksualne eksploatacije. U ovom poduhvatu MODS Mrežu predstavlja Jelena Hrnjak, dugugodišnja aktivistkinja Udruženja građana Atina.