Atina

Završen ciklus monitoring treninga u Preševu

<p>Predstavnici državnih institucija, tela iz lokalne samouprave kao i organizacija civilnog društva, ispratili su trening o monitoringu koji je poslednjeg dana novembra i prvog dana decembra održan u Preševu. Ovih 12 kolega i koleginica su članovi neformalne mreže za monitoring i javno zastupanje koja je okupljena oko zajedničkog cilja da se poboljša položaj izbegllica i migranata u Preševu kao i da se poboljša kvalitet suživota u ovom mestu.</p>

Serbian

Trening o monitoringu u Beogradu

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ u Beogradu je održan trening na temu participativnog monitoringa pred 21 učesnikom.</p>

<p>Polaznici i polaznice su tokom dvodnevnog treninga upoznati sa čitavim ciklusom monitoringa sistema usluga i zaštita izbeglica i migranata u Beogradu. Kroz simulaciju, vežbano je izvođenje fokus grupa, dubinskih intervjua i drugi načini istraživanja.</p>

Serbian

Lokalna mreža u Subotici završila monitoring trening

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ kroz koji se osnažuju kolege iz šest gradovi i opština u Srbiji da&nbsp;veštinama monitoringa i javnog zastupanja unapređuju položaj izbeglica i migranata, popravljaju kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata/izbeglica, kao i da rade na sistemu integracije u svojim zajednicama, organizaovan je trening baš na temu monitoringa za kolege iz lokalne mreže u Subotici.</p>

Serbian

Održan trening o monitoringu u Sremskoj Mitrovici

<p>Nakon Šida, trening o monitoringu održan je i u Sremskoj Mitrovici. Predstavnici Centra za socijalni rad “Sava”, Nacionalne službe za zapošljavanje, udruženja Jefimija i Solidarnost, gradske uprave, Crvenog krsta, Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti, Višeg javnog tužilaštva i Povereništva za izbeglice su tokom 13. i 14. novembra saznali na koji način mogu da prate, monitorišu sistem koji se u Sremskoj Mitrovici bavi migrantima i izbeglicama.

Serbian

U Šidu započeta serija treninga na temu monitoringa

<p>Pred 16 članova lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje u Šidu održan je trening na temu monitoringa, a u okviru projekta „Gradimo zajedno“.</p>

<p>Polaznici su za dva trenažna dana prošli kroz čitav ciklus monitoringa (praćenja, nadgledanja, kontrolisanja) sistema usluga i zaštita koji se u Šidu bavi izbeglicama i migrantima. Učesnici su se upoznali sa detaljnim planom monitoringa, prošli kroz ciljeve i rezultate, a na kraju su i simulirali sama istraživanja kroz fokus grupe i dubinske intervjue.</p>

Serbian

Atina na konferenciji “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”

<p><strong>Atina na konferenciji “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”</strong></p>

<p>U Beogradu je, 14. juna 2017. godine, održana konferencija “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”, organizovana od strane Međunarodnog komiteta spasa (IRC) i Save the Children.</p>

Serbian

Izabrane produkcije za izradu dokumentaraca na projektu „Gradimo zajedno“

<p>20. maj 2017. Beograd – Na oglas za angažovanje filmske produkcije za snimanje dokumentarnog filma u okviru projeka „Gradimo zajedno“ javilo se čak 16 produkcijskih kuća. Nakon pažljivog procesa selekcije, odabrane su dva od prijavljenih kandidata – produkcije Osmougao i EAI koja će dobiti sredstva i podršku organizacija koje sprovode projekat za snimanje predloženiih dokumentarnih filmova.</p>

Serbian

Tražiteljke azila u Grčkoj suočavaju se sa seksualnim zlostavljanjem i napadima

<p><img alt="" src="/sites/default/files/devojcice%20gledaju%20dok%20zene%20pripremaju%20veceru%20u%20improvizovanom%20kampu%20za%20izbeglice.jpg" style="height:426px; width:640px" /></p>

<div style="margin-left:22.6pt;">
<p><em>Devojčica posmatra dok žene pripremaju večeru u improvizovanom kampu za izbeglice i migrante kod grčko-makedonske granice, u blizini sela Idomeni, Grčka, 13.maj 2016. REUTERS/MARKO DJURICA</em></p>

Serbian