Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, zajedno sa savetnicama prisustvovala je radnom sastanku, na kome su sa članicama Zagovaračke grupe žena i devojaka okupljenih oko Atine, razgovarale o unapređenju mehanizama zaštite prava i položaja žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Poverenica Brankica Janković, viša savetnica Sanja Stanković i samostalna savetnica kao i Ivana Filipov predstavile su rad institucije u borbi protiv diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti, posebno u oblasti zaštite položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Članice i aktivistkinje iz Zagovaračke gupe žena i devojaka okupljenih oko organizacije Atina,  podelile su  iskustva žena koja se tiču direktnog obraćanja različitim institucijama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima a u cilju ostvarivanja prava i pristupu pravdi. Članice grupe su predstavile i dosadašnji rad i aktivnosti grupe, kao i Preporuke za unapređenje položaja žena i devojčica sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja u Srbiji, sačinjenje od strane grupe.

Poverenica i savetnice su pokazale ogromno interesovanje za temu i inicijativu da podrže rad grupe kroz mehanizme ove institucije, te je tako bilo reči i o mogućnosti kreiranja preporuka od strane Poverenika o postupanju prvenstveno u sudskim postupcima. Takođe, jedna od ideja proistekla sa ovog sastanka je i uključivanje grupe u treninge i obuke za profesionalce/ke iz različitih sektora, a na temu antidiskriminacije.

Posebna pažnja tokom sastanka je posvećena zaštiti prava žena iz izbegličke i migrantske populacije, i ukazano na niz izazova sa kojima se žene iz ove populacije suočavaju u pokušaju da ostvare neka od osnovnih ljudskih prava. Posebno je adresirana specifičnost položaja žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje dolaze iz ove populacije kada je reč o snalaženju u sistemu koji je za njih potpuno nepoznat, a često i nedovoljno senzitivisan za njihove potrebe.  

Atina je podržala osnivanje Zagovaračke grupe žena i devojaka sa iskustvom izbeglištva, u želji da otvori prostor za njihovo kontinuirano učešće u širem društvenom i političkom životu. Grupa ima za cilj da zagovara za promene i pruža podršku u unapređivanju sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. Kao takva, grupa je od strane međunarodnih i domaćih aktera u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, prepoznata kao društveni činilac u postizanju zajedničkog cilja – unapređivanje položaja žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

Sastanci Zagovaračke grupe i predstavnika/ca relevantnih institucija sprovode se u sklopu projekta „Podrška devojčicama i ženama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije a uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.

Vest o sastanku se može pronaći i na sajtu Poverenice https://ravnopravnost.gov.rs/rs/poverenica-sa-nvo-atina-o-zastiti-poloza...

 

 

 

Ovaj sastanak održan je u sklopu projekta koji se sprovodi u saradnji sa IOM-om, uz podršku Švajcarske