IOM

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, zajedno sa savetnicama prisustvovala je radnom sastanku, na kome su sa članicama Zagovaračke grupe žena i devojaka okupljenih oko Atine, razgovarale o unapređenju mehanizama zaštite prava i položaja žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Serbian

Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

Fotografija: Dejan Malagurski

Infografik u nastavku predstavlja rezultate sprovođenja tri treninga o praktičnoj primeni Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima sprovedenih tokom maja i juna 2022. godine u Nišu, Novom Sadu i Subotici.

Serbian

Edukacija kao ključ sprečavanja, otkrivanja i rešavanja slučajeva trgovine ljudima

Fotografija Dejan Malagurski

Dvodnevni trening  „Praktična primena  Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima” održan je na Paliću, sa ciljem da se stručni radnici bolje upoznaju sa načinima rešavanja, kao i unapređivanju znanja o ovom fenomenu.  U našem gradu u poslednjih pet godina pokrenuto je od tri do četiri slučaja za krivično delo trgovine ljudima.

Serbian

NVO Atina na sastanku o Globalnom sporazumu za sigurne migracije za Zapadni Balkan

Atina na subregionalniom konsultativnom sastanaku o Globalnom  sporazumu za sigurne, uređene i regularne migracije za Zapadni Balkan

                                                    

Subregionalni konsultativni sastanak o Globalnom porazumu za sigurne, uređene i regularne migracije za Zapadni Balkan održan je tokom juna meseca u Sarajevu u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Serbian

Istraživanje otkriva da je 70% migranata koji stižu u Evropu trafikovano

UN istraživanje o osobama koje putuju kopnom preko Afrike i stižu čamcem u Evropu takođe otkriva novi trend u trgovini organima i krvlju.

Više od 70% migranata koji putuju kopnom preko Severne Afrike u Evropu postali su žrtve trgovine ljudima, trgovine organima i eksploatacije tokom puta, prema podacima UN Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Serbian

Pages