Norbert Bekman, šef KAS-a za Srbiju: Naša je obaveza da pokažemo solidarnost za druge

Intervju: Norbert Bekman-Dirkes, šef KAS-a za Srbiju

NAŠA JE OBAVEZA DA POKAŽEMO SOLIDARNOST ZA DRUGE

„Integracija je pitanje stvaranja veza u lokalnim zajednicama i omogućavanja jednakih šansi za sve, kako bi mogli da pronađu mesto za sebe. Ovaj projekat treba da približi ljude jedne drugima na period od nekoliko nedelja, nekoliko meseci ili na duže“

Fondacija Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stueftung, KAS) je nemačka politička fondacija koja ima kancelarije u više od 120 zemalja. Fondacija sprovodi preko 200 projekata širom sveta, sa fokusom na promovisanju slobode, mira i pravde. U saradnji sa NVO Atina, KAS  je nedavno započeo projeakat  „Gradimo zajedno – Monitoring i javno zagovaranje u lokalnim zajednicama“ (Building Together – Community Monitoring and Advocacy) koji ima za cilj da unapredi položaj izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.

Povodom početka sprovođenja tog projekta, razgovarali smo sa Norbertom Bekman-Dirkesom, šefom tima za nacionalne programe u Kancelariji za Srbiju i Crnu Goru, o radu sa izbeglicama u Srbiji.

Zbog čega KAS učestvuje u sprovođenju projekta kakav je „Gradimo zajedno“?

KAS je jedna od najstarijih nemačkih fondacija. Radimo širom sveta, a posebno u Evropi. Jedan od naših glavnih ciljeva jeste da podržimo proces EU integracija. Za nas je veoma važno da prikupimo razne informacije o različitim temama, da bismo mogli da se postavimo prema globalnim izazovima. Pre dve godine, kada je izbeglička kriza na Balkanu eskalirala, odlučili smo da iskoristimo svoje prethodno iskustvo za bavljenje ovom temom. Tako smo stupili u kontakt sa NVO Atina i kolegama iz Makedonije.

Kako se sloboda, pravda i solidarnost, kao vodeći principi rada KAS-a, pronalaze u temi rešavanja izbegličkih pitanja u Evropi danas?

Poštovanje slobode, pravde i jednakosti spada u ključne evropske vrednosti. Trenutno imamo ljude iz Avganistana, Sirije i drugih zemalja koji beže od rata i upravo nas naše evropske vrednosti obavezuju da im pružimo bezbednost. Moramo pokazati solidarnost i angažovati se u radu sa izbeglicama, da bismo im omogućili pravedne šanse da za sebe stvore bolju budućnost.

Zbog čega je integracija izbeglica važno pitanje za KAS i Nemačku? Šta će biti glavni izazovi u tom procesu?

Želeo bih da istaknem da integracija nije pitanje zadovoljavanja osnovnih potreba, kao što je smeštaj. Zatim, ne radi se samo o integraciji u određenoj zemlji u kojoj su ljudi odlučili da ostanu, već je u pitanju nešto što je od značaja za širi, evropski nivo, pa tako i za Balkan, kao delu Evrope. Ako ljudi ostaju na određeno vreme, moramo pronaći način da im pomognemo da organizuju svoj život u novim okolnostima. Integracija je pitanje stvaranja veza u lokalnim zajednicama i pružanja jednakih šansi za sve, da pronađu mesto za sebe. Ovaj projekat pre svega treba ljude da približi jedne drugima, pa bez obzira da li je to  na period od nekoliko nedelja, nekoliko meseci ili na duže.

Koliko su Vama lično bitna pitanja društvene jednakosti i brige o najslabijima?

Postoje određene praktične stvari koje na dnevnom nivou mogu izbeglicama olakšati trenutnu situaciju i moje kolege i ja smo se i lično uključili u pomaganje tokom krize. Verujem da je lični angažman važan, a ono što me motiviše su jednostavno ljudska bića. Moramo da razumemo da smo i u Srbiji i u Nemačkoj mi oni koji su u srećnijoj poziciji. Ako nemate gde da spavate, ne možete da organizujete ishranu za svoju decu na dnevnom nivou, a da ne spominjem pohađanje škole… Izbeglice se suočavaju sa izazovima da zadovolje osnove ljudske potrebe i naša je obaveza da pokažemo solidarnost za druge.