Obeležen Svetski dan stanovništva 2019. godine u Beogradu

Fotografija iz arhive organizacije Atina, na kojoj su Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti gospođa Brankica Janković i  Oluwakemi Oyewole Kimi iz organizacije Atina

Obeležen Svetski dan stanovništva 2019. godine u Beogradu

Povodom Svetskog dana stanovništva, 10. jula na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, predstavljen je projekat Saveta Evrope “Živa biblioteka”, koji u Srbiji sprovodi Poverenica za zaštitu ravnopravnosti a čiji je deo bila i Oluwakemi Oyewole Kimi aktivistkinja za ženska i ljudska prava, posvećena unapređenju položaja žena širom sveta. Ona je poreklom iz Nigerije, a trenutno boravi u Srbiji, gde je aktivna u Zagovarčkoj grupi mladih koju podržava feministička organizacija Atina sa ciljem da ohrabri nezavisnost, osnaživanje i potpuno socijalno uključivanje žena i devojaka. Kimi se aktivno bavi izgradnjom kapaciteta profesionalaca u Srbiji koji rade u okviru organizacija civilnog sruštva i institucija koje su angažovane u pitanjima migracija, a takođe se bavi i unapređenjem položaja žena u migraciji, kao i promovisanjem antidiskriminacionih standarda i politika kako bi se stvorio okvir za suočavanja sa osnovnim uzrocima rodno zasnovanog nasilja. Ona je uključena u pružanje podrške devojkama i ženama izbeglicama i migrantkinjama, posebno onima koji trpe različite oblike nasilja.   

“Srbija je treća po demografskoj starosti u Evropi i izazov starenja je jedan od najkompleksnijih sa kojim se država susreće. Ove godine posle dužeg perioda imamo više rođenih beba, što je razlog za radost, ali ne i za optimizam. Problem je prepoznat i država je usvojila paket mera populacione politike. Međutim, one ne bi trebale da budu fokusirane samo na finansijsku podršku, koja jeste jako važna, ali ne i presudna. Nije dovoljno raditi samo na povećanju broja dece, već na boljem upravljanju migracijama. Samo kroz dobar sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, bolju ekonomiju i stabilnost uz jake institucije i jednake šanse mogu se stvoriti preduslovi kako bi pre svega mladi želili da ostanu u Srbiji – rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i dodala da mere populacione politike ne daju rezultate odmah, već tek za dve do tri decenije.

Događaju je prisustvovalo na stotine građana i građanki našeg lepog grada Beograda i “živa biblioteka” je naišla na jako dobar odziv svih prisutnih. “Živa biblioteka” je projekat u kome su knjige zapravo živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često sudimo na osnovu duboko uvreženih predrasuda i negativnih stereotipa. Cilj je da što više ljudi, iz “prve ruke” čuje autentične životne priče onih koji su drugačiji. Razbijanje negativnih stereotipa i predrasuda je osnovni uslov za smanjenje diskriminacije, što u konačnom vodi stvaranju uslova za kvalitetniji život, bolje razumevanje i međusobno poštovanje.

Svetski dan stanovništva, kao i 25 godina od Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju ove godine zajedno sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti obeležili su i Populacioni fond Ujedinjenih naciju u Srbiji i Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, kao i organizacija Atina. Prateća aktivnost događaja je bilo oslikavanje platna porukama koje će biti ‘poslate u svet’ putem društvenih mreža, kao simbolično povezivanje građana Srbije sa drugim delovima planete.