Održan redovni sastanak Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice

Ilija Đukanović, Lokalni tim grada Subotice, i Jelena Hrnjak, UG "Atina" 

U prostorijama Crvenog krsta u Subotici 5. decembra održan je redovni sastanak Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice, poslednji u ovoj 2023. godini. Ovaj sastanak održan je u saradnji sa Udruženjem građana “Atina” i imao je poseban fokus na prevenciju seksualne eksploatacije i prostitucije. Učešće na sastanku uzelo je 17 članova i članica Lokalnog tima u Subotici, među njima i predstavnika gradske i policijske uprave, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice, Doma zdravlja, Crvenog krsta, Lokalne kancelarije za mlade i Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Članovi tima razmenili su aktuelne informacije iz svojih nadležnosti o rezultatima postignutim u 2023. godini, kao i o otkrivenim slučajevima trgovine ljudima i preventivnim aktivnostima koje je Lokalni tim tokom godine sproveo. Takođe se razgovaralo o problemima i izazovima sa kojima se lokalne institucije suočavaju ne samo u oblasti procesuiranja ovog krivičnog dela, već i u pružanju dugoročne podrške i zaštite žrtvama trgovine ljudima. Predloženi su i određeni koraci kako bi se izazovi predupredili u budućnosti, koji bi se bazirali na unapređenju saradnje između pojedinih aktera kao i na efikasnijoj razmeni informacija i međusobnom obaveštavanju u cilju rešavanja urgentnih situacija.

Članice i članovi Lokalnog tima grada Subotice

Na sastanku je kolega Milan Aleksić iz UG “Atina” prezentovao poslednju analizu o prevenciji seksualne eksploatacije i prostitucije kao i o opštem okviru za razumevanje ovog fenomena, zatim o tipovima regulacije prostitucije u različitim evropskim zemljama, te načinu na koji je ona regulisana u Srbiji. S prisutnima su podeljeni podaci iz prakse koji se odnose na postupanje policije i sudova u poslednjih nekoliko godina, iz kojih se vidi da primena važećeg zakonodavstva u Srbiji i dalje nesrazmerno više pogađa žene. Naime, broj podnetih prekršajnih prijava i donetih presuda protiv žena je daleko veći nego protiv muškaraca. U periodu 2019-2022. čak 68% prekršajnih prijava podneto je protiv žena, a samo 32% protiv muškaraca. S druge strane, što se tiče presuda, u periodu 2019-2020. se 83% svih donetih presuda za ovo prekršajno delo odnosilo na odavanje prostituciji (a u 89% slučajeva radilo se o ženama), a samo 16% za korišćenje usluga prostitucije (sve su bili muškarci). Dalje, Aleksić je u tom kontekstu pomenuo i međunarodne obaveze Republike Srbije koje proističu iz Izveštaja CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija za ovu oblast, a koji su upućeni Srbiji 2019. i 2021. godine. Te obaveze se baziraju na potrebi da se žene u prostituciji zaštite i dekriminalizuju i da im se obezbede adekvatni, alternativni ekonomski programi ukoliko žele da izađu iz prostitucije. Na kraju je pomenuta i inicijativa o izmeni Zakona o javnom redu i miru u delu koji se odnosi na prostituciju, koju je “Atina” podnela zajedno sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. 
 
Nakon ovog izlaganja, usledila je i kraća diskusija s učesnicima sastanka, u kojoj su rasvetljena još neka pitanja od značaja za ovu temu. Sastanak je završen uz zajedničku želju svih da se međusobna saradnja nastavi i da se ova tema u budućnosti prezentuje i drugim zainteresovanim akterima na lokalnom i nacionalnom nivou.