Počela sa radom Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima

Nakon godina zagovaranja u Republici Srbiji, napravljen je pomak i na osnovu Zakona o policiji doneto je Rešenje o postavljanju glavnog policijskog savetnika Mitra Đuraškovića na mesto vršioca dužnosti rukovodioca Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima u Direkciji policije.

Udruženje građana Atina pozdravlja ovaj korak i apeluje na hitno rešavanje ostalih gorućih problema u ovoj oblasti poput usvajanja Strategije i Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima, na koje se čeka četiri godine unazad, kako bi svi akteri u ovoj oblasti mogli da nesmetano izvode aktivnosti u skladu sa svojim mandatima.

Pored toga, naše Udruženje podseća i na ostale izazove kojima je potrebno posebno se baviti poput unapređenja mehanizama identifikacije žrtava trgovine ljudima u našoj zemlji. Činjenica je da se iz godine u godinu identifikuje sve manje i manje žrtava, što ne korespondira sa realnim dešavanjima u društvu i državi, te to dovodi do opasnosti da se izostane sa pravovremenim i adekvatnim reakcijama. Takođe, kao jako važno pitanje postavlja se potreba za sistemskom podrškom dugoročnih programa zaštite i reintegracije žrtava koje sprovode organizacije civilnog društva u Srbiji, kao i uključivanja osoba sa ovim iskustvom u sistem školovanja, pronalaženja adekvatnog smeštaja, kao i zaposlenja u samom procesu oporavka.

Srbija zajedno sa svim institucijama i organizacijama, mora preuzeti odgovornost da se bavi ne samo posledicama već i uzrocima ove pojave ukoliko želi da dođe do sistemskih rešenja ovog problema. Osobama koje su preživele iskustvo trgovine ljudima mora biti vraćena sloboda i dostojanstvo uz pružanje šanse i jednakih mogućnost, jer je to je jedna od najbitnijih karika u suzbijanju trgovine ljudima.

U Beogradu, 19. jula 2017. godine