Pokrenuta digitalna platforma za mlade „Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima?“

U susret Evropskom danu borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, organizacije Atina i Centar za prava deteta pokrenule su digitalnu platformu namenjenu mladima srednjoškolskog uzrasta pod nazivom „Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima“. Ona je nastala kao rezultat višemesečnog zajedničkog rada na projektu „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Osnovna ideja i cilj nastanka platforme jeste da se mladi, koji i jesu u povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, direktno informišu o tome kako da pepoznaju te rizike i kako da se zaštite. 

U Srbiji, ali u svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana, deca i mladi čine većinu među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. Ove godine, do septembra meseca, u Srbiji su ukupno identifikovane 32 žrtve trgovine ljudima, prema zvaničnim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koji funkcioniše pri Ministarstvu za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja. Od tog broja, maloletnih žrtava je bilo 9 i u pitanju su sve devojčice. Njih četiri bile su žrtve seksualne eksploatacije, 2 radne eksploatacije, 2 su bile prinuđene na brak i jedna je bila prinuđena na vršenje krivičnih dela. Sličnu statistiku nalazimo i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, a o njoj rečito govori i najnoviji prikaz Saveta Evrope na kojem se vidi da u ovim zemljama 66% identifikovanih žrtava trgovine ljudima čine upravo deca. 

Digitalna platforma "Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima?"

Platforma sadrži odgovore na najvažnija pitanja o trgovini ljudima, o tome kako prepoznati trgovca ljudima a kako žrtvu trgovine ljudima, šta svaka mlada osoba može da uradi ovim povodom, odnosno kako da prepozna i kome da prijavi sumnju na trgovinu ljudima, a takođe i zbog čega je sve važna Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima – krovni dokument i univerzalna vodilja u zaštiti žrtava trgovine ljudima. Takođe, Platforma sadrži i uputstva o tome kako se zaštititi od trgovine ljudima, i kako prevazići predrasude koje prate ovaj problem. Na njoj se nalazi i kviz znanja na osnovu kojeg mladi srednjoškolskog uzrasta mogu da provere koliko poznaju ovu oblast. 

Organizacije Atina i Centar za prava deteta, koje sprovode ovaj projekat, koriste priliku da povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima ukažu na važnost čuvanja integriteta ličnosti deteta, njegovog ugleda, dostojanstva, prava i najboljeg interesa deteta žrtve, kao i da deca koja su pretrpela nasilje ni u jednom trenutku ne smeju ostati bez pravovremene, adekvatne, krivičnopravne, porodičnopravne i socijalne zaštite od nasilja kao i da se moraju zaštititi od sekundarne viktimizacije. Atina i Centar za prava deteta takođe podsećaju profesionalce u Srbiji, koji rade sa decom i za decu, da su u stalnoj obavezi da preispituju svoja postupanja, te da u punoj meri primenjuju postojeće zakonske propise i omoguće deci žrtvama trgovine ljudima što bezbolniji oporavak od traume i uspešnu i funkcionalnu reintegraciju. 

Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, čije je potpisivanje započelo u Varšavi u maju 2005. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji regulišu ovu oblast. Konvencija ima za cilj prevenciju trgovine ljudima, zaštitu žrtava i krivično gonjenje počinilaca, i podjednako se primenjuje na sve žrtve trgovine, sve oblike eksploatacije, kao i na sve oblike trgovine ljudima.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima ustanovila je Evropska komisija 2007. godine. Obeležavanje ovog datuma ujedno predstavlja i priliku za informisanje javnosti i širenje znanja i najboljih praksi u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i zaštite žrtava među različitim akterima na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i širem evropskom nivou.

Za više informacija se možete obratiti Udruženju Atina na broj telefona +381 61 63 84 071

 

Ova kampanja je kreirana u okviru projekta „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru njihovog zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022". Stavovi koji su u njoj izraženi ni u kom slučaju ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije i Saveta Evrope.