Političke stranke, mediji i deca

Političke stranke, mediji i deca
Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), koja okuplja 101 organizaciju za ostvarivanje, zaštitu i promociju prava deteta, izražava zabrinutost zbog učestalog i neadekvatnog pojavljivanja dece u medijima i političkim aktivnostima. Udruzenje Atina clanica je MODSa i jedan od osnivaca.
Organizacija Prijatelji dece Srbije, članica MODS-a, izdala je još 1993. godine КODEКS DECA I MEDIJI, polazeći od Кonvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija koju je ratifikovala naša zemlja. Podsećamo da je deo ovog dokumenta i КODEКS O ZAŠTITI DECE OD POLITIČКIH ZLOUPOTREBA koji su tada prihvatile gotovo sve političke stranke, obavezujući se da neće delovati među maloletnicima i da ih neće uključivati u svoje aktivnosti. Mediji su se obavezali da neće ustupati vreme i prostor za priloge suprotne slovu i duhu ovih kodeksa. 
„Кodeks deca i mediji“ predstavlja pravila ponašanja medija u odnosu na decu koji treba, ne samo da štite prava deteta, nego i da doprinesu obrazovanju odraslih i dece o pravima deteta. Takođe, mediji su se potpisivanjem Кodeksa obavezali da će se kritički odnositi prema nepoštovanju prava deteta bez obzira sa koje strane ono dolazilo. Кodeks je, između ostalog, dao i jasne preporuke o načinima kako da deca budu zaštićena od neprimerenih i uznemiravajućih sadržaja (kao što su devijantno ponašanje, scene nasilja, eksploatacija), a da će u slučaju učešća dece u programima, sem saglasnosti roditelja biti poštovano pravo deteta da se izjasni o tome da li želi da učestvuje. 
Naglašavamo da je od izuzetne važnosti da mediji štite identitet i privatnost dece u slučajevima koji mogu da dovedu do stigmatizacije  deteta i dugoročnih negativnih posledica po dete, i da svojim delovanjem nikako ne dovode u opasnost život i zdravlje dece. 
Mreža organizacija za decu Srbije i Prijatelji dece Srbije, 26 godina kasnije, pozivaju i podsećaju sve političke i medijske aktere u našem društvu da poštuju dete i pravo deteta na detinjstvo.  Na prvom mestu treba da vode računa o tome šta je najbolji interes deteta i kako da ispune obaveze koje smo kao društvo preuzeli da deca rastu i misle slobodno i samostalno okružena ljubavlju, poverenjem i tolerancijom. 
Zato pozivamo medije, i političke stranke da se ponovo upoznaju sa tekstom Кodeksa deca i mediji i podsećamo da ostvarivanje i zaštita prava deteta, prava na život, na zdravlje, dostojanstvo, zaštitu identiteta i privatnosti, treba da bude i ostane primarna misija svakog društva i svakog odgovornog pojedinca u njemu.

Teskt u originalu mozete citati putem linka: http://zadecu.org/politicke-stranke-mediji-deca-otvoreno-pismo/