Problem migranata - problem koji se tiče celog društva

Važno je uključiti same izbeglice, kao i lokalnu zajednicu, da daju povratnu informaciju šta je potrebno u sistemu kako bi mogli da zagovaramo da se promene nedostaci koji su viđeni da se promene, time se bavi projekat "Gradimo zajedno", rekla je gostujući u Novom danu Marija Cvejić iz udruženja "Atina".
"Neko naše mišljenje je da nije pitanje migrantske krize problem, već je sistem vrednosti koje su ukorenjene u društvu doživeo krizu baš tokom izbegličke krize", rekla je gošća Teme jutra.
Marija Cvejić kaže da projekat "Gradimo zajedno" pokazuje da ovaj problem nije zaboravljen i radi na umrežavanju svih zajednica u Srbiji koje su ključne za unapređivanje položaja migranata. Dodaje da se ovaj problem tiče celog društva u Srbiji, a ne samo lokalnih zajednica.
"Lokalna zajednica u Šidu je primer dobre prakse. Veliki broj dece smešten je u hraniteljske porodice. Postoje veliki pomaci", ističe gošća N1.
Ističe da svaki od prihvatnih centara ima i loše strane. U Šidu je problem što je centar zatvorenog tipa, u Preševu je centar koji je prvi na udaru, pa se ljudi malo duže zadržavaju.
U okviru projekta "Gradimo zajedno", treninzi monitoringa i javnog postupanja se sprovode u svih šest lokalnih zajednica iz Srbije i četiri iz Makedonije.
"Najveći problem je to što migranti žive u izolaciji. Većina centara je izdvojena, pa nisu u kontaktu sa lokalnim stanovništvom", kaže Marija Cvejić i dodaje da je poenta projekta približavanje i razbijanje ksenofobije.
Potrebno je, kaže Marija Cvejić, da se pristup koji trenutno postoji u Srbiji promeni, da se krene da spajanju lokalnog stanovništva sa izbeglicama, kako bi se osetili da žive negde.
"Ovaj način života, u vakuumu, dovodi do straha, depresije, anksioznosti", ističe Cvejić i dodaje da, prema istraživanju, 80 posto izbeglica ima potrebu za psihološkom podrškom.
"Tokom putovanja su videli smrt, bombardovanje, urušavanje kuća, pretrpeli su veliki broj trauma i potrebno je sa njima raditi psihološki", ističe ona.
Kaže da se u proseku migranti u Srbiji zadržavaju oko godinu dana, neki čak i duže i da je potrebno da zajedno izgradimo jedan sistem podrške.
"Ima migranata koji žele da ostanu u Srbiji, čeka nas mnogo posla i zato - Gradimo zajedno", ističe Marija Cvejić iz udruženja "Atina".
Pogledajte celo gostovanje u Novom danu:

http://rs.n1info.com/a347034/Vesti/Vesti/Problem-migranata-problem-koji-...