Razvoj politike

Političke stranke, mediji i deca

13. mart 2019.
Zaključna zapažanja Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena o četvrtom periodičnom izveštaju Republike Srbije

Diskriminatorni rodni stereotipi ometaju unapređenje prava žena

Šta žena treba, sme, može

Marija DEDIĆ | 17. januar 2019. 11:24 | Komentara: 0

Kako pokazuje nedavno istraživanje o povezanosti rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja, znatan broj žena ne bi napustio nasilnog partnera niti bi prijavio nasilje.

NVO Atina Udovičiću: Ponižavajuće ponašanje državnog sekretara prema koleginici

Predstavljanje analize o rodnim stereotipima i rodno zasnovanom nasilju prošlo je u znaku incidenta

 

U istraživanju mnoge devojke rekle da ne bi prijavile nasilnog muža

Udruženje Atina predalo je GREVIO ekspertskoj grupi izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici.

Predavanje na temu „Suzbijanje trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima (procesni i vanprocesni aspekt)

Pages