16 dana aktivizma

16 dana aktivizma sa ženama izbeglicama u Srbiji

U okviru kampanje „16 dana aktivizma“ NVO Atina, a uz podršku UNFPA - Populacionog fonda ujedinjenih nacija, je sprovela 5 radionice osnaživanja u Centru za azil u Krnjači za tražiteljke azila koje žive u tom Centru, kao i radionicu u svom Reintegracionom centru za tražiteljke azila koje se nalaze u programima pomoći i podrške NVO Atina. Tokom kampanje „16 dana aktivizma“ na radionicama kako u Centru za azil u Krnjači tako i Reintegracionom centru NVO A

Serbian

Od mira kod kuće do mira u svetu! - kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

NVO Atina se pridružuje obeležavanju kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" koja je započela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanju obeležava  1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Aktivnosti NVO Atina biće usmerene na podrku devojčicama, devojkama i ženama u izbegličkim kampovima, a sam početak akcije smo obeležile uličnom akcijom zajedno sa ostalim ženskim organizacijama.

Serbian