Evropski Centar za mir i razvoj

NVO Atina na Četvrtom Međunarodnom Forumu Mladih Evropskog Centra za mir i razvoj

Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade. Forum je okupio mlade profesionalce iz nekoliko zemalja Evrope koji su imali priliku da podele svoja iskustva u radu sa izbeglicama, nauče nove stvari, ali i sklope partnerstva i prijateljstva.

Serbian