“Gradimo zajedno” u Makedoniji: u tri grada formirane četiri lokalne mreže

“Gradimo zajedno” u Makedoniji: u tri grada formirane četiri lokalne mreže

U okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje” do sada su formirane četiri lokalne mreže u Makedoniji - i to u Đevđeliji, Kumanovu i dve u Skoplju. Cilj ovih mreža je da pomognu u poboljšanju kvaliteta suživota migranata i lokalnog stanovništva, sa posebnom pažnjom na probleme sa kojima se susreću žene i deca. 

Lokalne mreže su prve te vrste u Republici Makedoniji  i čine ih predstavnici OCD, državnih i obrazovnih institucija, socijalnih centara i svih onih organa vlasti koji se u svakodnevnom radu bave brigom o migrantima.

I pored toga što je broj migranata u Makedoniji trenutno nizak, očekuje se da lokalne mreže doprinesu efikasnijem rešavanju potencijalnih problema na terenu i unaprede suživot migranata i lokalnog stanovništva.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” („Gradimo zajedno“) usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i u Makedoniji, posebno žena i dece među njima. Sprovodi ga Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa udruženjem „Atina“ i Makedonskim udruženjem pravnika, uz finansijsku podršku Evropske unije.