MLA

Drugi regionalni sastanak - Koordinatori lokalnih mreža u Srbiji i Makedoniji razmenili su iskustva o migrantskom pitanju

 

Predstavnici gradova i opština sa najviše migranata u Srbiji sastali su se prošle nedelje u Skoplju sa kolegama iz Makedonije. Ovom prilikom, koordinatori mreža Šida, Subotice, Sremske Mitrovice, Beograda, Vranja, Preševa, i kolege iz Đevđelije, Kumanova i Skoplja razmenili su iskustva o sprovođenju projekta „Gradimo zajedno”.

Serbian

Predstavljene preporuke o položaju tražilaca/teljki azila, izbeglica i migranata/kinja u Srbiji

<p>U sklopu projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ prezentovane su preporuke o položaju tražioca/teljki azila, izbeglica i migranata/kinja u Srbiji &nbsp;u ponedeljak 11. decembra 2017. godine u UK „Parobrod“. Skup je otvorio Norbert Beckmann-Dierkes, direktor predstavništva Konrad Adenauer Fondacije za Srbiju i Crnu Goru, koji se osvrnuo na nemačka iskustva u integraciji migranata kao i o ulozi Nemačke u razvoju tolerancije i demokratije u srpsko društvo.</p>

Serbian

Završen ciklus monitoring treninga u Preševu

<p>Predstavnici državnih institucija, tela iz lokalne samouprave kao i organizacija civilnog društva, ispratili su trening o monitoringu koji je poslednjeg dana novembra i prvog dana decembra održan u Preševu. Ovih 12 kolega i koleginica su članovi neformalne mreže za monitoring i javno zastupanje koja je okupljena oko zajedničkog cilja da se poboljša položaj izbegllica i migranata u Preševu kao i da se poboljša kvalitet suživota u ovom mestu.</p>

Serbian

Trening o monitoringu u Beogradu

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ u Beogradu je održan trening na temu participativnog monitoringa pred 21 učesnikom.</p>

<p>Polaznici i polaznice su tokom dvodnevnog treninga upoznati sa čitavim ciklusom monitoringa sistema usluga i zaštita izbeglica i migranata u Beogradu. Kroz simulaciju, vežbano je izvođenje fokus grupa, dubinskih intervjua i drugi načini istraživanja.</p>

Serbian

Lokalna mreža u Subotici završila monitoring trening

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ kroz koji se osnažuju kolege iz šest gradovi i opština u Srbiji da&nbsp;veštinama monitoringa i javnog zastupanja unapređuju položaj izbeglica i migranata, popravljaju kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata/izbeglica, kao i da rade na sistemu integracije u svojim zajednicama, organizaovan je trening baš na temu monitoringa za kolege iz lokalne mreže u Subotici.</p>

Serbian

Održan trening o monitoringu u Sremskoj Mitrovici

<p>Nakon Šida, trening o monitoringu održan je i u Sremskoj Mitrovici. Predstavnici Centra za socijalni rad “Sava”, Nacionalne službe za zapošljavanje, udruženja Jefimija i Solidarnost, gradske uprave, Crvenog krsta, Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti, Višeg javnog tužilaštva i Povereništva za izbeglice su tokom 13. i 14. novembra saznali na koji način mogu da prate, monitorišu sistem koji se u Sremskoj Mitrovici bavi migrantima i izbeglicama.

Serbian

U Šidu započeta serija treninga na temu monitoringa

<p>Pred 16 članova lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje u Šidu održan je trening na temu monitoringa, a u okviru projekta „Gradimo zajedno“.</p>

<p>Polaznici su za dva trenažna dana prošli kroz čitav ciklus monitoringa (praćenja, nadgledanja, kontrolisanja) sistema usluga i zaštita koji se u Šidu bavi izbeglicama i migrantima. Učesnici su se upoznali sa detaljnim planom monitoringa, prošli kroz ciljeve i rezultate, a na kraju su i simulirali sama istraživanja kroz fokus grupe i dubinske intervjue.</p>

Serbian

Projekat „Gradimo zajedno“ u Sremskoj Mitrovici

<p>Iako Sremska Mitrovica nema centar za smeštaj migranata i izbeglica, ovaj grad je suočen sa izazovima i posledicama migratornih tokova i zbog toga je deo projekta „Gradimo zajedno“. Dosadašnjem angažmanu Sremske Mitrovice po pitanju izbeglica i migranta iz Azije dodate su učestalije intervencije na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Branislav Vukmirov, direktor Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica i koordinator Lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje na projektu „Gradimo zajedno“ kaže da je to očekivano zbog kontrole hrvatske granice.</p>

Serbian

Formirano 6 lokalnih mreža u opštinama sa najvećim brojem migranata za podršku integraciji

<p><strong>REGIONALNI SASTANAK PREDSTAVNIKA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA NAJVEĆIM BROJEM MIGRANATA IZ SRBIJE I MAKEDONIJE </strong></p>

<p><strong>Formirano 6 lokalnih mreža u opštinama sa najvećim brojem migranata za podršku integraciji</strong></p>

<p><strong>Vranje primer dobre prakse u saradnji lokalnih institucija i udruženja građana u procesu integracije migranata</strong></p>

Serbian

Pages