Završen ciklus monitoring treninga u Preševu

<p>Predstavnici državnih institucija, tela iz lokalne samouprave kao i organizacija civilnog društva, ispratili su trening o monitoringu koji je poslednjeg dana novembra i prvog dana decembra održan u Preševu. Ovih 12 kolega i koleginica su članovi neformalne mreže za monitoring i javno zastupanje koja je okupljena oko zajedničkog cilja da se poboljša položaj izbegllica i migranata u Preševu kao i da se poboljša kvalitet suživota u ovom mestu.</p>

<p><img alt="" src="/sites/default/files/Atina%20Lokalna%20mre%C5%BEa%20Pre%C5%A1evo%20Gradimo%20zajedno%202.JPG" style="height:1704px; width:2272px" /></p>

<p>Učenje kolega i koleginica da prate i tako unapređuju sistem&nbsp;u kome rade sa izbeglicama i migrantima jeste jedan od ciljeva projekta „Gradimo zajedno“. Tokom naredne godine, lokalna mreža će izraditi i dva monitoring izveštaja&nbsp;kojim će moći da zagovaraju dalje unapređenje sistema.&nbsp;</p>

<p>Sve fotografije sa treninga u Preševu pogledajte u&nbsp;<a href="http://www.atina.org.rs/sr/monitoring-trening-u-preševu" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: black; text-decoration-line: none;">galeriji</a>&nbsp;ili na&nbsp;<a class="ext" href="https://www.facebook.com/pg/NGOAtina/photos/?tab=album&amp;album_id=9490... style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: black; text-decoration-line: none;" target="_blank">Facebook albumu</a>.</p>

<p><span style="font-family:inherit; font-size:11px"><em>Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata, poboljšava se položaj izbeglica i migranata kao i poboljšava sistem integracije. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.</em></span></p>