Lokalna mreža u Subotici završila monitoring trening

U okviru projekta „Gradimo zajedno“ kroz koji se osnažuju kolege iz šest gradovi i opština u Srbiji da veštinama monitoringa i javnog zastupanja unapređuju položaj izbeglica i migranata, popravljaju kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata/izbeglica, kao i da rade na sistemu integracije u svojim zajednicama, organizaovan je trening baš na temu monitoringa za kolege iz lokalne mreže u Subotici.

Treningu su prisustvovali predstavnici Gradskog veća, Centra za socijalnu pomoć, UNHCR, Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Komesarijata za izbeglice i migracije, Atine, Doma zdravlja i Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju.

Učesnici treninga su prošli kroz sve cikluse monitoring procesa, a kroz simulacije su konkretno videli na koji način će se prikupljati podaci za izveštaj lokalne mreže.

Naredna aktivnost lokalne mreže u Subotici biće trening javnog zastupanja koji će biti organizovan 14. i 15. decembra.

Sledeći trening o monitoringu biće održani u Beogradu (20. i 21. novembar), Vranju (28. i 29. novembar) i Preševu (30. novembar i 1. decembar).

Više fotografija sa treninga u Subotici pogledajte ovde ili na Facebook albumu.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota  lokalnog stanovništva i migranata, poboljšava se položaj izbeglica i migranata kao i poboljšava sistem integracije. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.