KAS

Trening o monitoringu u Beogradu

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ u Beogradu je održan trening na temu participativnog monitoringa pred 21 učesnikom.</p>

<p>Polaznici i polaznice su tokom dvodnevnog treninga upoznati sa čitavim ciklusom monitoringa sistema usluga i zaštita izbeglica i migranata u Beogradu. Kroz simulaciju, vežbano je izvođenje fokus grupa, dubinskih intervjua i drugi načini istraživanja.</p>

Serbian

Lokalna mreža u Subotici završila monitoring trening

<p>U okviru projekta „Gradimo zajedno“ kroz koji se osnažuju kolege iz šest gradovi i opština u Srbiji da&nbsp;veštinama monitoringa i javnog zastupanja unapređuju položaj izbeglica i migranata, popravljaju kvalitet suživota lokalnog stanovništva i migranata/izbeglica, kao i da rade na sistemu integracije u svojim zajednicama, organizaovan je trening baš na temu monitoringa za kolege iz lokalne mreže u Subotici.</p>

Serbian

Održan trening o monitoringu u Sremskoj Mitrovici

<p>Nakon Šida, trening o monitoringu održan je i u Sremskoj Mitrovici. Predstavnici Centra za socijalni rad “Sava”, Nacionalne službe za zapošljavanje, udruženja Jefimija i Solidarnost, gradske uprave, Crvenog krsta, Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti, Višeg javnog tužilaštva i Povereništva za izbeglice su tokom 13. i 14. novembra saznali na koji način mogu da prate, monitorišu sistem koji se u Sremskoj Mitrovici bavi migrantima i izbeglicama.

Serbian

U Šidu započeta serija treninga na temu monitoringa

<p>Pred 16 članova lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje u Šidu održan je trening na temu monitoringa, a u okviru projekta „Gradimo zajedno“.</p>

<p>Polaznici su za dva trenažna dana prošli kroz čitav ciklus monitoringa (praćenja, nadgledanja, kontrolisanja) sistema usluga i zaštita koji se u Šidu bavi izbeglicama i migrantima. Učesnici su se upoznali sa detaljnim planom monitoringa, prošli kroz ciljeve i rezultate, a na kraju su i simulirali sama istraživanja kroz fokus grupe i dubinske intervjue.</p>

Serbian

Projekat „Gradimo zajedno“ u Sremskoj Mitrovici

<p>Iako Sremska Mitrovica nema centar za smeštaj migranata i izbeglica, ovaj grad je suočen sa izazovima i posledicama migratornih tokova i zbog toga je deo projekta „Gradimo zajedno“. Dosadašnjem angažmanu Sremske Mitrovice po pitanju izbeglica i migranta iz Azije dodate su učestalije intervencije na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Branislav Vukmirov, direktor Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica i koordinator Lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje na projektu „Gradimo zajedno“ kaže da je to očekivano zbog kontrole hrvatske granice.</p>

Serbian

Formirano 6 lokalnih mreža u opštinama sa najvećim brojem migranata za podršku integraciji

<p><strong>REGIONALNI SASTANAK PREDSTAVNIKA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA NAJVEĆIM BROJEM MIGRANATA IZ SRBIJE I MAKEDONIJE </strong></p>

<p><strong>Formirano 6 lokalnih mreža u opštinama sa najvećim brojem migranata za podršku integraciji</strong></p>

<p><strong>Vranje primer dobre prakse u saradnji lokalnih institucija i udruženja građana u procesu integracije migranata</strong></p>

Serbian

Film o Mursal i Mariji - naša priča o suživotu izbeglica i građana Srbije

<p><strong>Film o Mursal i Mariji - naša priča o suživotu izbeglica i građana Srbije</strong></p>

<p>Mursal i Marija, dve devojke sličnih interesovanja, generacijski bliske, prva iz Avganistana, druga iz Srbije – glavne su junjakinje kratkog dokumentarnog filma koji, u okviru našeg projekta, priprema produkcijska kuća Osmougao.</p>

Serbian

Početak formiranje lokalnih mreža za monitoring i javno zastupanje

Tokom poslednja dva meseca, Udruženje Atina je vredno radila sa svojim partnerima iz Subotice, Šida, Sremske Mitrovice, Vranja, Preševa i Beograda na formiranju lokalnih mreža u okviru projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“. Sastanci su održani sa predstavnicima lokalnih institucija, tela i organizacija civilnog društva koji se bave izbegličkim pitanjem.

Serbian

Izabrane produkcije za izradu dokumentaraca na projektu „Gradimo zajedno“

<p>20. maj 2017. Beograd – Na oglas za angažovanje filmske produkcije za snimanje dokumentarnog filma u okviru projeka „Gradimo zajedno“ javilo se čak 16 produkcijskih kuća. Nakon pažljivog procesa selekcije, odabrane su dva od prijavljenih kandidata – produkcije Osmougao i EAI koja će dobiti sredstva i podršku organizacija koje sprovode projekat za snimanje predloženiih dokumentarnih filmova.</p>

Serbian

Pages