Formirano 6 lokalnih mreža u opštinama sa najvećim brojem migranata za podršku integraciji

REGIONALNI SASTANAK PREDSTAVNIKA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA NAJVEĆIM BROJEM MIGRANATA IZ SRBIJE I MAKEDONIJE

Formirano 6 lokalnih mreža u opštinama sa najvećim brojem migranata za podršku integraciji

Vranje primer dobre prakse u saradnji lokalnih institucija i udruženja građana u procesu integracije migranata

Beograd, 20. septembar 2017. godine – U šest lokalnih samouprava u kojima ima najviše migranata – Beograd, Subotica, Sremska Mitrovica, Šid, Preševo i Vranje – formirane su lokalne mreže u koje su uključeni predstavnici zvaničnih državnih institucija i udruženja građana čiji je cilj da se aktivno uključe u podršku kvalitetnijoj integraciji migranata. Članovi ovih mreža su zaposleni u sektoru socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, tržišta rada ali i iz policije, tužilaštva i civilnog sektora.

„Zadatak lokalnih mreža u ovim gradovima biće poboljšanje položaja izbeglica u ovim opštinama i to kroz unapređenje sistema integracije. Radiće se na poboljšanju lokalnih politika koje uređuju suživot ljudi u ovim gradovima“, rekla je Jelena Hrnjak iz Udruženja „Atina“, na današnjem regionalnom sastanku predstavnika lokalnih samouprava sa najvećim brojem migranata, održanom u okviru međunarodnog projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje“. 

Projekat obuhvata i rad na praćenju položaja izbeglica u Makedoniji, iako se u ovoj zemlji nalazi nekoliko desetina puta manji broj izbeglica u Srbiji. Lokalne mreže su oformljene u četiri makedonske opštine: u dve opštine u Skoplju, u Đevđeliji i u Kumanovu.

Sastanku su juče prisustvovali predstavnici lokalnih mreža iz svih 10 gradova u Srbiji i Makedoniji u kojima postoje mreže pa je to bila prilika da se čuju iskustva sa lokala.

Beba Kanački, koordinatorka lokalne mreže iz Vranja, istakla je da se ovaj grad može posmatrati kao primer pozitivne prakse u podršci procesu integracija izbeglica i da je u tome najveću ulogu odigralo to što lokalna mreža ima dobru saradnju sa opštinom: „Kad god smo se obratili predstavnicima opštinskih vlasti, imali smo podršku. Pored toga, naše iskustvo pokazuje da je važno da se rade medijske kampanje kako bi se građani informisali o ovom problemu i kako bi bili upućeni u to šta se planira“, rekla je Kanački, naglasivši da se lokalna mreža u Vranju trudila da informiše javnost o statusu migranata u ovom gradu, o njihovim pravima, o planovima. Većina prisutnih složila se sa stavom da otpora javnosti povodom polaska dece migranata u osnovne škole ne bi bilo, ili da bi bio manji, da je javnost na vreme informisana o tome i da su joj poslate prave poruke.

        

U okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje“ biće urađeno istraživanje o trenutnom položaju migranata u Srbiji i Makedoniji, s posebnim osvrtom na žene i decu migrante i uskoro predstavljeno javnosti. Međunarodni projekat „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“, uz finansijsku podršku Evropske unije, sprovode Fondacija Konrad Adenauer, Udruženje „Atina“ i Udruženje pravnika iz Makedonije.