Atina o izbegličkoj krizi sa budućim novinarima

Udruženje građana Atina je imalo čast da sa studentima završne godine studija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu podeli svoja iskustva u radu na terenu sa najranjivijima iz izbegličke populacije. Katedra smera žurnalistike organizovala je predavanje u sredu, 22. marta, za više od 20 studenata koji su slušali predstavnika Udruženja Atina i postavljali brojna pitanja.

Zašto je počela izbeglička kriza, kako izgleda rad sa osetljivim grupama, kulturna medijacija i kultura u zemljama porekla izbeglica, izveštavanje u medijima o izbegličkoj krizi su neka od pitanja o kojima je govoreno na tribini u Novom Sadu. Posebno interesovanje studenti su pokazali za pitanje trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja među izbegličkom populacijom.

Svoja iskustva u dugogodišnjem radu sa ženama i decom izbeglicama i migrantima, sa prisutnima su podelili Marija Cvejić, koordinatorka programa podrške za izbeglice i migrantkinje, kao i Hasan Ismael, kulturni medijator iz NVO Atina.