žene izbeglice

Atina na međunarodnoj koferenciji "MAN2017: Europe talks on masculinity"

<p>Tokom meseca juna organizovana je međunarodna konferencija “MAN2017: Europe talks on masculinity" od strane Promundo – US, MenCare i Centra E8 koja je okupila oko stotinu eksperata i ekspertkinja koji se bave temama rodne ravnopravnosti, iz ukupno 50 zemalja širom sveta, medju kojima je bila i Udruženja Atina.</p>

Serbian

Izveštaj “Evropski otvoreni prostor za analizu, strategiju, i vraćanje prava ženama izbeglicama i migrantkinjama”

<p class="rtejustify">Tokom konferencije “Evropski otvoreni prostor za analizu, strategiju, i vraćanje prava ženama izbeglicama i migrantkinjama”, kreiran je izveštaj o načinima na koje se može poboljšati položaj žena izbeglica i migrantkinja.

Serbian

Atina o izbegličkoj krizi sa budućim novinarima

<p class="rtejustify">Udruženje građana Atina je imalo čast da sa studentima završne godine studija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu podeli svoja iskustva u radu na terenu sa najranjivijima iz izbegličke populacije. Katedra smera žurnalistike organizovala je predavanje u sredu, 22. marta, za više od 20 studenata koji su slušali predstavnika Udruženja Atina i postavljali brojna pitanja.</p>

Serbian

Žene strahuju od nasilja i silovanja u izbegličkim kampovima

<p><em>Studija baca svetlo na uslove koje žene trpe u izbegličkim kampovima dok pokušavaju da stignu do severne Evrope</em></p>

<p>U izveštaju RRDP-a navodi se da se žene izbeglice suočavaju sa dodatnim opasnostima [AP Photo/Giannis Papanikos]</p>

<p>Žene u izbegličkim kampovima žive u strahu od nasilja, uključuje i silovanje, navodi se u izveštaju o nevoljama sa kojima se žene azilanti suočavaju u Grčkoj.</p>

Serbian

16 dana aktivizma sa ženama izbeglicama u Srbiji

<p>U okviru kampanje „16 dana aktivizma“ NVO Atina, a uz podršku UNFPA - Populacionog fonda ujedinjenih nacija, je sprovela 5 radionice osnaživanja u Centru za azil u Krnjači za tražiteljke azila koje žive u tom Centru, kao i radionicu u svom Reintegracionom centru za tražiteljke azila koje se nalaze u programima pomoći i podrške NVO Atina.&nbsp;<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px">Tokom kampanje „16 dana aktivizma“ na radionicama kako u Centru za azil u Krnjači t

Serbian

Četiri uticajne Amerikanke za koje niste znali da su bile izbeglice

<p>Nakon <a href="http://www.makers.com/blog/makers-prayforparis-paris-attacks-responses">... u Parizu</a>, odvijala se burna rasprava o naseljavanju izbeglica iz Sirije.</p>

<p>Budući da se priče izbeglica izgube usred tragedije, nasilja, i rata, mi smo izdvojili četiri neverovatne žene koje su, uprkos svojoj prošlosti, postigle zavidan uspeh u poljima politike, umetnosti, i muzike.</p>

Serbian

Predstavnici civilnog društva formulisali su preporuke u susret Svetskom humanitarnom samitu u Istanbulu

<p>"Preispitajte svoje politike i odluke: One prisiljavaju žene i devojčice izbeglice u kriminalnu sivu ekonomiju i u ruke krijumčara. Ljudi koje vidimo nisu ekonomski migranti. Mnogi prosto pokušavaju da spasu svoje živote. Oni nemaju drugi izbor, osim da beže. Razmislite o ovome, i učinite nešto." Jelena Hrnjak, NVO Atina</p>

<p>Vlade treba da obezbede učešće žena izbeglica u donošenju odluka koje utiču na njih, kažu učesnici UN Women-Oxfam radionice “Žene u pokretu”.</p>

Serbian

Pages