Bagel Бејгл u kampanji #možedrugačije

Bagel Бејгл, socijalno preduzeće čiji je osnivač NVO Atina, deo je kampanje #možedrugačije, koja je pokrenuta od strane organizacije Razlivalište. Cilj ove kampanje je da široj javnosti približi koncept socijalnog preduzetništva. Kroz priče četiri socijalna preduzetnika, među kojima je i direktorka NVO Atina, Marijana Savić, kampanja predstavlja njihove biznise i motivaciju da svakoga dana svojim poslom menjaju svet u kome žive i rade.

Moto Bagel Бејгла Tajni sastojak našeg bejgla je borba za dostojanstvo na najbolji način dočarava motivaciju koja stoji iza truda uloženog u ovo socijalno preduzeće u poslednje dve godine. Neizmerno smo ponosni što smo deo kampanje #možedrugačije, što smo prepoznati kao inovativan koncept, i što imamo priliku da i široj javnosti predstavimo Bagel Бејгл i učinimo da borba za ravnopravnost i solidarnost, a protiv trgovine ljudima i eksploatacije, bude vidljivija.

Više o samoj kampanji, Bagel Бејглу i ostalim učesnicima, možete pronaći na sajtu: http://mozedrugacije.com/

Intervju sa Marijanom Savic i tome šta predstavlja Bejgl možete naći putem stranice:

http://mozedrugacije.com/bagel-%D0%B1%D0%B5%D1%98%D0%B3%D0%BB/

Više o našem socijalnom preduzeću možete čitati na sajtu:

http://www.bagel.rs/