Devojke u Srbiji – glas koji treba da se čuje

 

Tokom decembra, NVO ATINA je nastavila aktivnosti na projektu “Sa devojkama i za devojke” u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Obrenovca, Jagodine, Novog Pazara, Kikinde i Vranja, kroz organizovanje jednodnevnih treninga/seminara/radionica na temu rodne ravnopravnosti. Trening su pohađale srednjoškolke koje su zainteresovane da uz podršku Kancelarija za mlade doprinesu poboljšanju položaja devojaka i promociji rodne ravnopravnosti u svojoj sredini.

 

Trening ima za cilj da kroz set interaktivnih radionica upozna devojke sa konceptima rodne ravnopravnosti i da im pomogne da mapiraju probleme u lokalnim zajednicama koji predstavljaju prepreku postizanju jednakosti u društvu. U nastavku projekta, devojke će uz mentorsku podršku aktivistkinja NVO Atina, definisati potencijalna rešenja za mapirane probleme, koje će pretočiti u realne akcije za koje se nadamo da će imati veliki odjek u lokalnim sredinama.

Važan aspekt ovog projekta je i jačanje kapaciteta lokalnih Kancelarija za mlade da rade na temi rodne ravnopravnosti. U dosadašnjem radu su kancelarije sprovodile aktivnosti različitog obima vezane za ovu temu, ali nisu imale prilike da sprovode projekte koji se na prvom mestu obraćaju devojkama. Sprovedeni treninzi su pokazali da upravo takav prostor nedostaje – prostor u kome mlade devojke imaju mogućnost da na siguran način artikulišu sopstveno iskustvo kako bi osnažene uputile poruku lokalnim zajednicama o svojim potrebama i svom viđenju društva kakvo žele za sebe.

 

Tokom evaluacija treninga to je i poruka koju smo najčešće dobijale – važnost prepoznavanja prostora za otvorenu komunikaciju, mogućnosti da se iskaže sopstveno mišljenje bez osuđivanja i rodnog ukalupljivanja, važnost da se čuje glas devojaka koji se u našem društvu prečesto zanemaruje. Ovakvi rezultati evaluacije su u skladu i sa rezultatima Analize korelacije rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja koja je urađena u prvoj fazi projekta i koja potvrđuje da su devojke jako retko, odnosno gotovo nikad, pitane za svoje mišljenje o bilo kakvim društvenim ili političkim temama. Devojke itekako imaju šta da kažu i predstavljaju potencijal koje ovo društvo mora da prepozna.

Projekat Sa devojkama i za devojke sprovodi se u okviru zajedničkog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.