rodno zasnovano nasilje

Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji

Predstavnica NVO Atina, Jelena Hrnjak, bila je panelistikinja na događaju u organizaciji Međunarodne organizacije za migrancije IOM pod nazivom „Jačanje kapaciteta aktera za unapređenje stepena zaštite migranata u svakodnevnoj praksi“. Na panelu govorili su i predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Svetlana Velimirović, UNHCR-a John Andrew Young,  Vesna Dejanović iz UNICEFa, Emilija Joksić iz Kancelarije za azil MUPa Srbije, kao i Miroslava Jelačić predstavnica NVO Grupa 484.

Serbian

Atina sa Lekarima sveta održala trening profesionalcima u Šidu

<p><strong>Atina odr</strong><strong>žala trening profesionalcima u Šidu</strong></p>

<p>Udruženje Atina je, tokom juna meseca 2017. godine, u saradnji sa Lekarima sveta održalo dvodnevni trening “Prepoznavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u izbegličkoj i migrantskoj populaciji” u Šidu za predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i institucija koje pružaju direktnu podršku osobama iz izbegličke i migrantske populacije.</p>

Serbian

Atina na međunarodnoj koferenciji "MAN2017: Europe talks on masculinity"

<p>Tokom meseca juna organizovana je međunarodna konferencija “MAN2017: Europe talks on masculinity" od strane Promundo – US, MenCare i Centra E8 koja je okupila oko stotinu eksperata i ekspertkinja koji se bave temama rodne ravnopravnosti, iz ukupno 50 zemalja širom sveta, medju kojima je bila i Udruženja Atina.</p>

Serbian

Prvo javno slušanje Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

<p>Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održao je 23. novembra 2016. godine prvo javno slušanje na temu: „Predstavljanje Priručnika za parlamentarce – Vodič kroz međunarodno izbegličko pravo“.</p>

<p>Kroz prezentaciju Priručnika, učesnici su imali priliku da se informišu o osnovnim principima međunarodnog prava u ovoj oblasti, kao i o značaju sprovođenja zakona, uspostavljanja nacionalnog pravnog okvira i institucionalne strukture za prihvat i zaštitu izbeglica, čime se pruža zaštita i domaćem stanovništvu.</p>

Serbian

Deca izbeglice bez pratnje izložena riziku na Balkanu

<div class="article-header" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<h1><span style="font-size:14px">Procenjuje se da je oko 1.300 dece izbeglica i migranata bez pratnje izloženo riziku od eksploatacije, nasilja i trgovine ljudima.</span></h1>

Serbian

Jačanje saradnje između profesionalaca uključenih u pružanje zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja

<p><span style="font-family:times new roman,serif; font-size:12pt">U okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijim izbeglicma” koji sprovodi&nbsp; Udruženje građana Atina u saradnji sa Populacionim fonodom Ujedinjeni nacija (UNFPA), 26. i&nbsp; 27. oktobra 2016. godine održan je trening za preko 20 predstavnika relevantnih institucija i nevladinih organizacija iz Subotice, koji su uključeni u reševanje problema izbegličke krize i pružanje pomoći i podrške najranjivijim izbeglicama.</span></p>

Serbian

NVO Atina na Četvrtom Međunarodnom Forumu Mladih Evropskog Centra za mir i razvoj

<p>Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade. Forum je okupio mlade profesionalce iz nekoliko zemalja Evrope koji su imali priliku da podele svoja iskustva u radu sa izbeglicama, nauče nove stvari, ali i sklope partnerstva i prijateljstva.</p>

<p><img alt="" src="/sites/default/files/pula.jpg" style="height:320px; width:643px" /></p>

Serbian

Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje

Udruženje Atina je u aprilu i maju 2016. godine organizovalo dva dvodnevna treninga u Preševu i Sremskoj Mitrovici, na temu ,,Zaštita izbeglica, žrtava rodno zasnovanog nasilja u lokalnom kontekstu“ u okviru projekta „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ koji je podržan od strane Populacionog  fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).  Treninzi su namenjeni profesionalkama i profesionalcima koji u ovoj oblasti rade u Šidu, Sremskoj Mitrovici, Preševu i Vranju, sa ciljem boljeg razumevanja problema rodno zasnovanog nasilja, kao i trgovine ljudima i adekvatnije reakcije na njega.

Serbian

Pages